01.10.2012 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden


Referat for møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd mandag den 1.10. 2012 kl. 19.00 på Højtoften


1. Forslag til ændring af Lokalrådets vedtægter. (Bilag vedhæftet – ændringer skrevet med rødt)

Ændring vedtaget med lille justering godkendt revisor i stedet for registreret revisor
(se vedhæftede bilag)

2. Evaluering af borgermødet

 • Drøftelse af mødets forløb – positive og negative ting

 • Hvilke konklusioner kan drages af mødet?

 • 4 nye meldte sig som deltagere i konkrete projekter – se vedhæftede bilag

Tilføjelse til Dagsordenen:
Resultat af afstemning(Højtoften) + Forslag til skrivelse til Seniorudvalget
Se bilag
 

 • Processen på mødet skulle have været mere organiseret

 • Dårlige lydforhold

 • Lokalrådets oplæg var for generel

 • Der skulle have været mulighed for prioritering af fokuspunkterne

 • Godt med stort fremmøde også af yngre

 • Stor talelyst ved bordene

 • Der manglede en afrunding på mødet

 • Se punkt 3

 • Formanden retter henvendelse til de 4 nye for deltagelse i konkrete projekter (se punkt 3)

 • Tilføjelsen til Punkt 2

 • Tilføjelse til skrivelsen vedtaget. (Nyt bilag vedhæftet)


3. For at komme videre foreslås at Lokalrådet nedsætter udvalg på følgende områder:

 • Etablering af multibane

 • Opførelse af en hundelufter skov

 • Udarbejdelse af en trafikplan, som kan skrives ind i udviklingsplanen for Lindved–området

 • Udarbejdelse af kort over eksisterende motionsstier i Lindved og omegn

 • Eventuelle andre konkrete forslag

 • Udarbejdelse af forslag til en samlet udviklingsplan for Lindved–området

Der arbejdes videre med:

 • Etablering af multibane - Deltagere: Hans Weber LG og Jens Henrik Nielsen Skolen (spørger deres bagland) og Lars Henrik Hansen - Ansvarlig for opstart Jens Henrik

 • Hundelufter skov, opfyldning af grøft ved parkens parkeringsplads, beplantning i Parken over mod Missionshuset og evt. lille legehus ved aktivitetsområdet for de små - Deltagere: Mogens Thomsen, Arne Henriksen, Lilian Rolfsted og Jens Juul Nielsen - Ansvarlig for opstart Mogens

 • Trafikplan - Deltagere: Jan Friis, Arne Bentzen, Jens Henrik Nielsen, Kelvin Guldberg og Aage Poulsen - Ansvarlig for opstart Jan

 • Kort over motionsstier i Lindved - Deltagere: Karen M. Hyldgaard, Curt Lynge og Birgith Havreballe - Ansvarlig for opstart Birgith

 • Nyt forslag: Udvikling/forskønnelse af bymidten - Deltagere: Jan Friis og Curt Lynge

 • Overordnet udviklingsplan for Lindved - Planen skal ikke være statisk, men dynamisk - Deltagere: Mogens Thomsen, Curt Lynge, Hans Weber og Søren V. Ekstrøm - Ansvarlig for opstart Mogens


4.  Nyt fra foreninger og institutioner.

Lokalhistorisk Forening holder Arkivernes Dag lørdag den 10. november i Arkivet på Sognegårdsvej. Nærmere i dagspressen og på infokanalen

5. Eventuelt – herunder fastsættelse af tid og sted for næste møde

Som inspiration til en udviklingsplan for Lindved–området kan man se Link til allerede udarbejdede planer for en række landsbyer på Hedensted Kommunes hjemmeside under ”Om Kommunen” – Landdistriktsudvikling

Forespørgsel fra Kim Rosenkilde om plantning af frugttræer med LAG-midler - Hans Weber og Roger Harrison arbejder med sagen. Der kan plantes 10 frugttræer på arealet ved stien fra Tingbakken til Parken. Formanden giver besked til Kim R.

Til næste møde:

 • Hans Weber laver forespørgsel til Horsens Kommune vedr. brug og opsætning af elektroniske infotavler i byen.

 • Alle lokalrådsmedlemmer skal være meget opmærksomme på ”særlig uheldige steder” i vores by, tage foto heraf og sende billedet til Jan Friis med sted-betegnelse.


Næste møde er mandag den 3. december kl.19.00 i Centeret på Højtoften

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu