01.10.2015 formandens beretning - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Formandens beretning på det konstituerende møde
torsdag d. 1. oktober 2015


Parkens Dag 2015

Blev afholdt for 6. gang – Et rimeligt velbesøgt og vellykket arrangement. Mange aktiviteter og hel god opbakning fra borgerne. Bedre, at vi nu har samlet alle aktiviteter i pavillon og omkring tarzanbanen.

Borgermøde 6. november 2014
Renovering af Lindved Skole
25 mio. kr afsat til renovering af Lindved skole, som skal stå færdigt august 2017.
- Plejecenter Højtoften, hvor der nu er indrettet et bofælleskab for psykisk udviklingshæmmede, dvs. tidligere beslutning om lukning af Højtoften bliver heldigvis ikke til noget.
- Fortove, veje og kloaker. Her er der ikke planlagt renovering af kloakker i Lindved. 2 nye bænke er kommet på plads. Kommunen er opmærksom på behovet for renovering af fortove.
- Borgerbudgettering. Der er afsat 5 x 50.000 kr til borgerbudgettering i 2015. Der er ”Lokal udviklingspulje” på 1,8 mio. kr.
- Salg af grunde i Lindved. Salget af grunde i Thyras Vænge 2 er i gang.

Indsatsområder Lokalrådets arbejde med indsatsområder:

1. Udvikling af Lindveds rekreative tilbud - Der er lavet 6 nye spots med QR-koder. Udvalget arbejder videre med fortællespots. Vi er næsten færdige med at lave trampesti fra Missionshuset til cykel/gangsti. Skovudvalget har sammen med beboere på Thyras Vænge planlagt at etablere trampestier i skoven ved Thyras Vænge.
2. Udvikling af Lindveds fritids- og foreningsliv - Multibane ved Lindved Skole kan først etableres efter renovering af Lindved Skole, dvs. august 2017. Skolegården, som er tænkt som bedste placering, skal bruges til bygge-/oplagsplads under renoveringen. Vi kan ved skolens byggeudvalg få en detaljeret arrange-mentstegning i foråret 2016.
Der er igangsat en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Hallen, LG og Lokalråd for at undersøge mulighed for etablering af ny multihal til gymnastik, badminton mm.
3. Udvikling af Lindveds Bymidte - Der er taget fotos af huller i fortove, veje mm og de er sent til HK, vi må følge op på dette.
4. Forbedring af trafikale forhold - Der er sendt forslag til øget trafiksikkerhed bl. a. ved etablering af markerede og hævede gåfelter.
5. Markedsføring af Lindved – vi har opsat 2 skilte med ledige byggegrunde og det har forhåbentlig haft en effekt. Vi har diskuteret mulighed for opsætning af infotavle, som fx tilsvarende tavle opsat i Grejs. Udvalget arbejder videre på ideen.

6. Udvikling af Lindveds bolig- og erhvervsområder.

Ved 2. etape af Thyras Vænge er der nu solgt 4-5 grunde af 12.
Ny udstykning er nu påbegyndt ved Agersbølparken

Færdige projekter, som Lokalrådet har arbejdet med Trampesti er næsten færdigetableret og skal forbedre trafiksikkerheden fra Missionshuset til cykel/gangsti.
Der er lavet 6 nye spots med QR-koder.
Opsat 2 skilte for at øge salget af grunde ved Thyras Vænge.
Projekt multibane har haft flere møder og der er lavet en foreløbig projektbeskrivelse.
Igangsat ny arbejdsgruppe for etablering af multihal ved Hallen.


 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu