01.10.2015 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Referat fra konstituerende møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd
torsdag d. 1. oktober 2015 kl. 19.00 på Højtoften


Deltagere:

Arne Bentzen, KFUM Spejderne
Kelvin Guldberg, Medhjælper
Roger Harrison, Lindved Vandværk
Birgith Havreballe, Lokalhistorisk Forening
Arne Henriksen, Medhjælper
Curt Lynge, Medhjælper
Jens Henrik Nielsen, Formand
Aage Poulsen, Kasserer
Bent Poulsen, Dagli’ Brugsen
Hans Weber, Lindved Gymnastikforening (Ref.)
Egon J. Hansen, Lindved Hallen
Jens Juul Nielsen, Medhjælper
Lena Vingum, Børnehaven Eventyrhaven

1. Lokalrådets medlemmer

Er der ændringer i repræsentanter fra foreningerne?
Alle fortsætter.

2. Formandens beretning

Beretningen (Se bilag) blev godkendt.
Birgith opfordrede til at bruge kalenderen i www.Lindved.info noget mere.

3. Regnskab for Lokalrådets driftskonto

Beholdningen er på 60.000 kr.

4. Valg af forretningsudvalg

- Formand
- Næstformand
- Kasserer
- Sekretær
Genvalg.

- Repræsentant til det fælles landdistriksråd for Hedensted Kommune
Vakant.

5. Valg af web master og revisor

Genvalg

6. Evaluering af Parkens Dag 2015

Hvad gik godt/skidt?
Hvad kan vi gøre bedre ved næste Parkens Dag?
Sjette gang den er afholdt. Regnskabet for 6 - 7 aktiviteter er 1.100 kr. Amerikansk lotteri gav 1.900 kr. Annoncen kostede 3.500 kr.
Åge fik dem til at slette farvetillæget, så overskuddet er 500 kr. En anden gang skal vi forhandle prisen med avisen inden indrykningen.
Vi skal minde os selv om det oprindelige idegrundlag: Foreningerne præsenterer sig selv, men der skal også være noget for børnene.
Foreningerne skal forpligte sig til at stå for en eller anden aktivitet.
Parkens Dag er en havefest/familiefest.
Arrangementet er for stor en opgave for en gruppe på 3 personer.
Planlægningen skal indledes allerede i februar.
Dagen kunne bl.a. bruges til start af indsamling til tilbyg-ningen til Hallen.
Konklusion: Vi laver en Parkens Dag igen i 2016.

7. Borgermøde d. 8/10 kl. 19:00 vedr. nabohjælp og bedre tyverisikring.

Arne, Egon og Bent har arrangeret. Bent sender data til Curt, så det kan komme på www.Lindved.info.

8. Nedrivning af skolens gymnastiksal – hvilke tiltag er gjort for at bygge nyt multirum.

Hallens bestyrelse har sagt ja til en tilbygning (en halv hal) under forudsætning af, at Kommunen vil bidrage med driftstilskud.
Gymnastiksalen rives ned efter 1. august 2017.
Egon og Bent skriver til Kommunen for at sikre økonomisk opbakning.

9. Nyt fra foreningerne og andre medde-lelser.

Lokalhistorisk Forening har fået større lokaler end forventet. Det er de glade for.
Åge har fundet ud af, at pasningen af rundkørslerne ved motorvejen er Kommunens opgave, og det har han fået på skrift fra Vejdirektoratet.
Til februarmødet skal vi aftale en dag til forårsklargøring af Parken.
Skiltene med grundsalg skal tages ned inden november.
Stiudvalget vil sætte flere QR-koder op, som kan vise billeder af, hvordan her så ud førhen.
Bent tager det op med Brugsen om et juletræ på forpladsen i år.
Om aftenen er lokalet på Højtoften fortsat ledigt. (Beboerne spiser den varme mad midt på dagen).
Henrik i Sognegården har tilbudt, at vi kan være der.
Beslutning: Vi bliver på Højtoften indtil videre.
Lørdag den 14. november er Arkivernes Dag. Den bliver holdt på Højtoften.

10. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde.

Næste møde: Højtoften den mandag den 29. februar 2016 kl. 19:00

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu