03.02.2011 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden


Referat for møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd torsdag den 3. februar 2011 kl. 19.00 på Lindved Sognegård.


Udenfor dagsordenen: Peter Giversen, Gl. Landevej 22 og Mikael Klante, Mølleager 10 redegjorde for deres indsigelse imod Lokalplan 1060.
Anders Sækmose havde ideer til aktiviteter i Parken med materiale fra Gerlev Idrætshøjsko-le, især om gamle lege.

1. Præsentation af parkudvalgets forslag ang. Tingparken.
    1) Overdækket areal
    2) Aktivitetsområde
    3) Foreløbigt budget

Parkudvalget v/ Mogens Thomsen  
a) Taksbuskene ved Tingparkens parkerings-plads er nu fjernet. Per Thomsen kontakter Michael Pedersen, Nørbjergvej 10 for at høre, om han har en flishugger.
b) Kommunen sørger for skiltning til Tingparken
c) Gennemgang af overdækket areal, aktiviteter og budget

2. Lokalrådets stillingtagen til parkudvalgets forslag. Herunder prioritering af forslagene.

1. prioritet er det overdækkede areal. Stor enighed om tanken bag aktiviteterne på pladsen.
Der indhentes flere tilbud.
Bent Poulsen kontakter kommunens indkøbsafdeling for kommunalt indkøb af redskaberne fra Tress eller anden leverandør.  

3. Hvordan kommer vi videre?
    1) Frivillig arbejdskraft – hvordan og hvem?
    2) Økonomiske midler – hvordan og hvem?
1) Udgravning og pålægning af stabilt grus + støbning af fundament til søjler. Per Thomsen spørger Søren Jensen. Fjernelse af jord. Arne Henriksen spørger Uffe Mikkelsen. Per Thomsen kontakter Phønix Tag om tagpap. Bent Poulsen spørger om rionet hos Bo Andreassen
2) Lokalrådets egne midler på 20.000 kr., som oprindeligt er bevilget til Lindved Søjlen, kan bruges til projektet. Sognegårdsforeningen og Dagli’ Brugsen forventes at bevilge hver 20.000 kr. til projektet. Hans Weber kontakter Lokale- og Anlægsfonden. Mogens Thomsen forespørger hos forskellige andre fonde.
Roger Harrison og Mogens Thomsen er igang-sættere og finder frivillige til anlæg af krolfba-nen

4. Lokalplan 1060 etagebyggeri på Gl. Landevej 26.
    1) Lokalplan, som er sendt til høring
    2) Lokalrådets tidligere forslag til Hedensted Kommune.
    3) Lokalrådets stillingtagen til lokalplanen.

Lokalrådet vedtog at sende en skrivelse til kommunen. Stikord til skrivelsens ordlyd sendes snarest til formanden, som ud fra disse forfatter skrivelsen, som rundsendes til Rådets medlemmer før afsendelse til kommunen.
Deadline til kommunen er 21. februar 2011

5. Hedensted Kommunes forslag til fremtidig køreplan for busrute 209.

Høringssvar er afsendt fra Lindved og Uldum skoler ang. busrute 209

6. Begyndende planlægning af ”Parkens dag” 19. juni 2011.

Skrivelse/føler fra Indre Mission ang. aktiviteter på Parkens Dag bl.a. cykelløb. LG har cvkelløb om lørdagen.  IM arbejder videre med andre planer.

7. Evt. – Herunder fastsættelse af dato for næste møde.

Vand værket har generalforsamling på torsdag den 10.februar 2011
Næste møde er onsdag den 6. april kl. 19.00 på Højtoften

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu