04.02.2019 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Referat af møde i Lokalrådet mandag d. 4 februar 2019.
Afbud fra Kelvin Guldberg, Bent Poulsen og Hans Weber.
Allan Kristensen og Claus Nielsen fremmødte ikke - uden afbud.

   
Mødet startede med 30 minutters gennemgang af Appen “min landsby”, med Heino “opfinder af Appen” gennemførte.
Vi byder velkommen til Administrator på min landsby i Lindved Mads Høvenhoff Sørensen og ønsker dig held og lykke med dit arbejde
Mads vil på et senere møde fortælle om hvad appens formål er og den virkemåde, - alle kan allerede nu rette henvendelse til Mads, hvis de evt. vil/er i gang.
Mads vil også i den kommende tid opgrader byens hjemmeside til en ny og mere tidssvarende platform.

Aage havde gennemgang af lokalrådets regnskab for 2018 og ingen havde bemærkninger til dette.
Aage meddelte samtidig at han mente at der inden længe skulle findes en yngre person til kasseposten.

Hans Weber og Keld Hermansen har været til møde med udvalgte fra Åle, Tørring - Uldum - Ølholm lokalråd ang. evt. fælles arrangementer for disse lokalsamfund og ellers hvad der kunne gøres for at blive set og hørt som landsby. – Der arbejde på et fælles arrangement til Uldum Kær.

Multibanen er på plads, mangler blot byggetilladelsen, (nedsivningstest) og multibanen har planlagt indviedes d. 3. maj.

   
D. 28. januar indbød lokalrådet til erhvervsmøde, med erhvervsdrivende fra byen, som blev afholdt i sognegården kl. 12.00 til en gang smørbrød for at høre hvad der rørte sig i byen og om der var noget man kunne hjælpe de erhvervsdrivende med.

Til mødet var indbudt Hedensteds erhvervschef Carsten Steffensen og Johan Stadil chef for kommunens fritid og fællesskab som også havde indslag på mødet, bla. om at tiltrække arbejdskraft til byen og planerne for erhvervs-udstykninger.

Carl Johan fortalte om skulpturen til byen som økonomisk er på plads, der har en pris på 112.500 kr. og værket bliver afsløret d. 15. juni i forbindelse med byfesten.

D. 2. og 3. februar var der Bolig og Livstilsmesse i Spektrum i Vejle hvor Hedenstederne havde en stand hvor Lindved var repræsenteret på, sammen med 5 andre lokalråd. Åge Poulsen og Keld Hermansens repræsenterede Lindved og havde megen snak med interesserede om de mange muligheder i Lindved.

Keld gjorde gældende, at vel har vi fået en ny Lindved Velkomstfolder, hvor tekst er opdateret, men må noterere
, at præsentationen er ikke god nok, - der SKAL arbejdes mod en mere præsentabel udgave

Der blev også snakket om at malerierne som blev skænket af Kurt Nielsen til sognegården, - de bør have belysning, hvilket der arbejdes der videre på.  (Malerierne får stor ros blandt gæsterne på sognegården).

Karsten kunne berette, at byggemodningen på 3 etape ved Lindved Skovby snart er færdig og vil komme i udbud ca. 1 marts.
Han fortalte også at der var sendt skrivelse til Hedensted kommune om at de forhåbentlig ikke sendte grundpriserne i vejret, da det kunne sætte byens grundsalg og positive udvikling i stampe.

Egon Jul arbejder stadig på at få bedre parkeringsforhold og belysning foran hallen og håber snarest på en god afklaring på dette.
Det gamle cykelskur bliver delvis ombygget til div. aflåste opbevaringsrum.

Og til sidst på mødet skulle vi begynde at arrangerer Parkens dag og det endte ikke godt, der var ingen der meldte sig til at være med til at planlægge. Hvis der ikke snarest er nogen der melder til at være tovholder og medhjælper, må Parkens dag desværre aflyses i år.

Kom ud af busken hvis du ønsker at der også bliver Parkens Dag 2019.

Tak til de mange fremmødte
Keld E. Hermansen, formand

Referatet skrevet af Karsten Østergård

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu