06.09.2017 formandens beretning - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Formandens beretning på det konstituerende møde
onsdag d. 6. september 2017


Parkens Dag 2017 Blev afholdt for 9. gang.

Børnehaven var rigtig god og børnene har øvet sig på sange og fik stort bifald. Desuden havde de hoppeko med.
Lokalhistorisk Forenings stand var godt besøgt.
Trylleri v. Hans Jørgen Østerby var godt og heldigvis mange flere børn med denne gang.
Ponyridning ny aktivitet, hvor mange børn prøvede en ridetur.
Andedam og krolf aktivitet trak også en masse, der skulle prøve lykken.
Fint traktement fra Spejderne.
Gudstjeneste også ok.
Flot at der er hjælpere til det praktiske med at få arrangeret telte, borde, stole og scene. Uden denne hjælp kan vi ikke gennemføre en Parkens Dag,
men jeg synes godt, at der er flere repræsentanter i lokalrådet, der kan hjælpe til med det praktiske og også deltage i Parkens Dag.
Hansjørgen Boe Bonde var rigtig god som konferencier.

Udvikling i Lindved - Renovering af Lindved Skole.

Ny og moderne skole bliver indviet på fredag d. 8. september kl. 12.00.

Udvikling af Lindveds rekreative tilbud.

Sti-udvalget er næsten i mål med nye fortællespots og skiltene med QR koder er klar til produktion.
Der er etableret nye græsstier i Lindved Skovby.
Der er indsendt forslag til 3 stier i Lindved området til Hedensted Kommune, der har lavet et samlet kort over stier i kommunen.

Etablering af natursti langs diget til Kragelund Skov. Kommunen ønsker, at det er Lokalrådet, der forhandler med lodsejerne om pris for jord til stien.
Vi beder om en 2 m bred sti. Karsten og Aage forhandler med lodsejerne. (Jens Sønderby, Karsten Jacobsen)
Når vi har en pris, så går vi til Kommunen igen.

Pylon med kort over Lindved er lige på trapperne.
Et udvalg arbejder på et oplæg for at få en ny skulptur / kunst som erstatning for ”Lindved Trolden”.  Opbakning fra lokalrådet til projektet.

Enighed om fortsat at presse på overfor kommunen mhb. på at få hastigheden ned på Gammel Landevej.
Iflg. Bent Poulsen har kommunen prioriteret krydset Gl. Landevej/Sindballevej. Afventer endelig bevilling.

De to rundkørsler er nu i kategorien ”blandt Danmarks smukkeste” og bliver flot grønne inden længe. Stor tak til Åge for ihærdig indsats.
Måske kan der etableres noget på toppen af de to rundkørsler – ideer modtages.

Udvikling af Lindveds Bymidte.

Der er lagt ny asfaltbelægning på fortove langs Gl. Landevej.

Udvikling af Lindveds bolig- og erhvervsområder.

Salget af grunde i Thyras Vænge 2 er gået godt og der er kun et par grun-de tilbage inden næste udstykning i fase 3 kan begynde.

Udvikling af Lindveds fritids- og foreningsliv

Ny multihal blev indviet fredag d. 25. august.

Lokalplan forslag vedr. tankstation.

Allan har oplyst, at kirken/Stiftet ikke har noget imod planen.
Vandværket gør indsigelse.
Lokalrådet er delt omkring det hensigtsmæssige i en ny tank ved motor-vejen.

Branding af Lindved

• Lokalrådet i Lindved er nu oprettet som gruppe på Facebook. Allerede mange tilmeldte brugere og flere opslag i gruppen, så super godt initiativ.
Der er 2 grunde tilbage på Thyras Vænge, så det er tid for Kommunen at få byggemodnet næste etape. Vi skal lave et åbningsbrag når den næste udstykning er klar til salg.
• Branding gennem borgerne (Vi skal poste de gode ting, der er i dagligdagen ved at bo i Lindved, så andre får lyst til at flytte til. F.eks. poste billeder fra sportsfesten, loppemarkedet, Brugsens ar-rangementer, Skolens arrangementer, Parkens Dag, en tur i hunde-skoven, mmm.
• Vi skal opdatere byens velkomstfolder.
• Folderen skal bl. a. uddeles til tilflyttere – evt. sammen med en flaske Lindved-vin, som en hilsen fra Brugsen. Hans laver en dropboks til råstof fra foreningerne til en ny velkomstfolder.
• www.Hedenstederne.dk trænger til opdatering. Karsten vil godt opdatere siden. Kan bruge råstof fra dropboksen.
• Susanne Ernst og Karsten arbejder videre med dronefilm.
• Kasper Arlund anbefalede, at vi lægger kontaktoplysninger på websiden på nogle personer, som vil påtage sig at besvare henvendelser fra folk, som er interesserede i at flytte til.

Tak for indsatsen og engagementet.

Husk, at vi skal selv gøre noget for at bevare Lindved som mulighedernes by.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu