06.09.2017 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd
onsdag d. 6. september kl. 19:00 på Højtoften


Deltagere:
Anders Havreballe, KFUM Spejderne
Roger Harrison, Medhjælper
Birgith Havreballe, Lokalhistorisk Forening
Arne Henriksen, Medhjælper
Allan Kristensen, Sindbjerg Kirke
Curt Lynge, Medhjælper
Erik Nielsen, Sognegården
Jens Henrik Nielsen, Formand
Aage Poulsen, Kasserer
Hans Weber, Lindved Gymnastikforening (Ref.)
Carl Johan Nyborg, Sognegårdsforeningen
Uffe Mikkelsen, Landbruget
Karsten Østergaard, medhjælper
Keld Erik Hermansen

Dagsorden Referat

1.  Evaluering af Parkens Dag 2017 - Hvad gik godt/skidt?
Hvad kan vi gøre bedre ved næste Parkens Dag?


Kan arrangementet kortes af? Gudstjeneste kl. 14.
Nogle forældre efterlyste en børnemenu. Børnene bryder sig ikke om kartoffelsalaten.
Der var 50-60 til gudstjenesten.
Det var en hyggelig dag i Parken.
Lokalhistorisk har aldrig haft så stor deltagelse i konkurrencen som i år.
Der var god gang i andedammen, O Lone havde lavet mange diplomer ved Tarzanbanen. Ponyridningen skulle måske være rykket frem.
Hoppeborgen udeblev – en anden gang skal den placeres nedenfor Tarzanbanen.
Spejderne havde også nok at lave de første 2 – 2½ time.
Hoppeko skal måske rykkes frem.
Der manglede et kor i forbindelse med gudstjenesten.
Arrangementet skal også nævnes under ”Det sker” i avisen.
Det var fint, at Brugsen bakkede op om annoncering i Samvirke og SMS.
Aage stillede spørgsmål om det skal være hvert andet år. Birgit mente, at det er vigtigt med kontinuitet.
Keld synes, at der var godt besøgt, og der var en god stemning.
Der kom 20-22 til flaghejsningen.
Parkens Dag skal være sidste søndag i august. Næste år er det den 26.
Det skal understreges, at Parkens Dag er foreningernes mulighed for at præsentere deres tilbud til folk, og måske tegne nogle nye medlemmer.
Sognegården magter ikke, at bidrage med aktiviteter som sådan; men de vil gerne hjælpe med praktiske ting omkring dagen.

2.  Nyt fra sti-udvalget.
Næsten alle QR-koder er lavet. Det kunne være godt med en oversigtstavle over ruter m.v. ved Brugsen.

Der mangler endnu 2 QR-koder. Stiudvalget søger Kommunen om tilskud til omkostningerne.
Der er nogle af de opsatte koder, som er blevet ødelagt ved
hærværk.
Kommunen laver et kommunekort med alle stier i kommunen.
Vil prøve, om Brugsen vil acceptere opsætning af en oversigtstavle med alle stierne.

Vedr. etablering af natursti langs diget til Kragelund Skov.
Kommunen ønsker, at det er Lokalrådet, der forhandler med lodsejerne om pris for jord til stien.
Vi beder om en 2 m bred sti. Karsten og Aage forhandler med lodsejerne. (Jens Sønderby, Karsten Jacobsen)
Når vi har en pris, så går vi til Kommunen igen.
Vi har ikke fået hørt pris på jorden endnu. Der er en del ting, som først skal afklares, så lodsejerne ved præcist, hvad prisen skal dække.
F.eks. skal vi finde ud af, om 2 m bredde er nok, hvis skellet ligger i diget.

3.  Branding af Lindved.

Drone fotos, hvordan kan vi bruge dem?
Den 9. august havde Jens Henrik, Aage, Karsten, Curt
og Hans et møde med Hedensted Kommune /v. Susanne Ernst, branding-konsulent Kasper Arlund og Kim Rosenkilde om branding af Lindved.
Kim er fast kontaktperson for os.
Næste møde er fastsat til 18/9 kl. 17 i mødelokalerne på Rådhuset i Hedensted.
Fokus bliver på Facebook og hjemmeside mv. Digitaliseringsmedarbejder Camilla Friis har lovet at hjælpe os i forhold til undervisning i brugen af Facebook mv.
Keld, Karsten, Curt og Hans deltager.
Deltagelse i Kommunens stand på den kommende forbrugermesse i Vejle er en mulighed

4.  Opstartsmøde for Borger Budgettering den. 26. oktober kl. 19.00 til 21.30, på Hedensted Rådhus i Kantinen,

Aage, Karsten, Hans og Keld deltager fra lokalrådet.

5.  Indvielse af Lindved Skole

Fredag d. 8. september kl. 12.00, se vedhæftede. Alle er velkomne.

6.  Lokalrådets medlemmer

Er der ændringer i repræsentanter fra foreningerne?
Uffe udgår og afløses af Aage som repræsentant for landbruget. Roger går også ud. Birgit forsøger at finde en afløser.
Jens Henrik går af som formand
. Vi siger tak for indsatsen.

7.  Formandens beretning

Se vedhæftede.

8.  Valg af forretningsudvalg

- Formand
Keld Erik Hermansen
- Næstformand Hans Weber

- Kasserer Aage Poulsen

- Sekretær Hans Weber

- Repræsentant til det fælles landdistriktsråd for Hedensted Kommune
 
Keld Erik Hermansen , Hans Weber, Aage Poulsen, Hans Weber
Der bliver mere delegering, og udvalgene skal revitaliseres.

9.  Valg af web master
Curt lynge

Valg af revisor
Irene Kristensen

10.  Nyt vedr. multihal
Hallen er indviet, og driften godt i gang. Man er i gang med at skaffe sponsorreklamer.

11.  Nyt fra foreningerne
Intet nyt.

12.  Eventuelt
Vi skal følge op på forlængelse af fortovet ved Lindved Tværvej.

13.  Fastsættelse af næste møde
Højtoften den 27. november kl. 19:00

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu