06.10.2016 formandens beretning - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Formandens beretning på det konstituerende møde
torsdag d. 6. oktober 2016


Parkens Dag 2016
Blev afholdt for 7. gang –
Bagagerumsmarked med som ny aktivitet, kun 4 stande, hvilket ikke er meget og ikke det antal vi havde forventet.
Flere veteranbiler og traktorer, så dette indslag var ok.
Børnehaven var rigtig god.
All Woss spillede godt og hyggeligt indslag.
Lokalhistorisk Forenings stand var godt besøgt.
Trylleri v. Hans Jørgen Østerby var sjovt og godt, men der manglede børn til showet, og vi skal nok placere et tilsvarende arrangement lige efter ”De små synger”, sådan at børnefamilierne bliver i Parken og er med til det arrangement, hvor vi har en udefra til at underholde.
Fint traktement fra Spejderne.
Gudstjeneste også ok.
Flot at der er hjælpere til det praktiske med at få arrangeret telte, borde, stole og scene. Uden denne hjælp kan vi ikke gennemføre en Parkens Dag.
Hansjørgen Boe Bonde var rigtig god som konferencier.

Udvikling i Lindved
Renovering af Lindved Skole.
Arbejdet er nu begyndt og den første fløj er revet ned.
Ny og moderne skole forventes klar i august/september 2017.

- Plejecenter Højtoften, hvor der nu er indrettet et bofælleskab for psykisk udviklingshæmmede og alm. plejecenter i samme hus.
Ny beslutning er at stoppe for yderligere visitering til Højtoften, da plejecenteret er for dyrt at drive og kvaliteten er ikke som krævet.
Det er svært at få begge plejegrupper til at fungere under samme tag.

- Udvikling af Lindveds rekreative tilbud.
Udvalget arbejder videre med fortællespots. Er fx ved at indtale historie om Lindved Skole. Der er lavet oplæg til etablering af udendørs fitness på legeplads ved Langemarksvej.

- Udvikling af Lindveds Bymidte.
Kommunen er opmærksom på behovet for renovering af fortove og der er nu bevilget 500.000 til ny asfaltbelægning på fortove langs Gl. Landevej.

- Udvikling af Lindveds bolig- og erhvervsområder.
Salget af grunde i Thyras Vænge 2 er i gang. Der er solgt 4-5 grunde af 12. Ny udstykning med 11 lejeboliger er taget i brug ved Agersbølparken.

- Udvikling af Lindveds fritids- og foreningsliv
Der er indhentet byggetilladelse til etablering af ny multihal, fordi den gamle gymnastiksal rives ned. Byggeriet går i gang februar 2017.
I efteråret vil Hallens bestyrelse søge fonde og iværksætte en indsamling ved beboere og erhverv for at få finansieringen til at falde på plads.
Vigtigt at forsøge at få TV-Syd til at lave indslag fx ved indvielsesfe-sten.


Færdige og igangværende projekter
Der er lavet trampesti fra Missionshuset til cykel/gangsti og dette har øget trafiksikkerheden.
Der er lavet mange nye fortællespots med QR-koder.
Projekt multibane, her er der lavet en foreløbig projektbeskrivelse, men projektet afventer, at vi bliver færdige med projekt ny multihal og renoveringen af skolen.


 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu