06.10.2016 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd
6. oktober 2016 kl. 19:00 på Højtoften


Deltagere:
Jens Henrik Nielsen, Kelvin Guldberg, Roger Harrison, Birgith Havreballe, Arne Henriksen, Erik Nielsen, Aage Poulsen, Bent Poulsen, Uffe Mikkelsen, Claus Egmose Nielsen

Afbud fra:
Allan Kristensen, Curt Lynge, Hans Weber, Per Thomsen, Carl Johan Nyborg, Jens Colberg-Larsen, Egon J. Hansen

Fraværende:
Arne Bentzen, Henrik Nansen, Leif Andersen,Jens Juul Nielsen, Lena Vingum

Referat

1.  Ønsker til stisystem ved Lindved Skovby/Thyras Vænge.  
Erik Lauridsen og Mogens Thomsen kontaktes af grundejerforeningen v/ Karsten Østergaard og Aage Poulsen, Lokalrådet for bedre at kunne udarbejde et forslag til oplæg til stisystem med det oprindelige forslag in mente.

2.  Lokalrådets medlemmer.
Er der ændringer i repræsentanter fra foreningerne?

Ingen ændring. Opfordring til at dagsordener og referater sendes fra repræsentanten til de enkelte foreningers medlemmer for at få bedre kommunikation.
Opfordring fra Roger til, at grundejerforeninger bliver repræsenteret i lokalrådet. Dette vil styrke opbakningen til lokalrådet og få flere til at engagere sig.

3.  Formandens beretning
Se vedhæftede beretning

4.  Regnskab for driftskonto

Større udgift i år har været at købe Bobcat til legepladsen. Der er pt. indestående på kr. 51.300.
To fortællespots er gået i stykker, ok til at købe nye.

5.  Valg af forretningsudvalg

- Formand
- Næstformand
- Kasserer
- Sekretær
- Repræsentant til det fælles landdistriktsråd for Hedensted Kommune
Jens Henrik genvalgt for formand, meddelt at han stopper september 2017.
Hans Weber genvalgt som næstformand.
Åge Poulsen genvalgt som kasserer.
Hans Weber genvalgt som sekretær.
Bent Poulsen ville påtage sig, når muligt at deltage i møder i det fælles landdistriktsråd.

6.  Valg af web master og valg af revisor
Curt Lynge genvalgt som web master.
Irene genvalgt som revisor.

7.  Evaluering af Parkens Dag 2016
Hvad gik godt/skidt?
Hvad kan vi gøre bedre ved næste Parkens Dag?

Tryllekunstner skal rykkes frem og på lige efter børnehavens sange, sådan at flere børnefamilier er med. Hoppeborg stjæler opmærksomhed, derfor var børnene mere rundt og prøve de forskellige aktiviteter.
Til næste Parkens Dag bør vi have flere aktiviteter med. Allerede nu skal vi have lavet et idekatalog, sådan at vi kan byde på noget nyt til Parkens Dag. Hver forening må have opgaven at få planlagt en aktivitet.
Loppemarkedet var ok, men der skal endnu mere information til for at få flere stande. Information i markeds-kalender om loppemarked. Der er forslag til at indrykke 2 spaltet annonce i Tørring Avisen sammen med artikel.
Information på face book grupper og runddeling af løbesedler ca. 14 dage før. Der kan laves information ved julemarked i Sognegården for at få flere med.

8.  Nyt vedr. ombygning af Lindved Skole

Claus fra Skolebestyrelsen orienterede om byggeprocessen som går planmæssigt. Sikkerhed er et meget vigtigt emne og nogle gange har hegnet ikke været lukket til. Dette er taget op med byggeledelsen.
Oplagt at byggeriet bruges i undervisningen, hvorved børnene på tæt hold kan følge med og lære om, hvordan byggeriet foregår. Børnene har fx hjulpet med at male.
Faglokaler vil ikke være der det næste års tid, men skolen har lavet aftale med Uldum Skole og cykler til Uldum for fx at have hjemkundskab. Vigtigt at dokumentere forandringen af skolen, så der tages en masse fotos.  
Ligeledes er der forslag til at lave en tidslomme, sådan var Lindved Skole før hen. Det kan være ting, der ikke bruges længere, fx skoleuret. Der er lavet en face book side til info om skolebyggeriet.

9.  Nyt vedr. multihal
Start på byggeri ca. februar 2017. Der er husstandsindsamling søndag d. 9/10. Vi søger fonde her i efteråret.

10.  Nyt fra foreningerne og andre meddelelser.
Vi skal have opdateret tlf. listen. Send mail med nye kontaktdetaljer til sekretæren.
Arkivernes Dag holdes d. 12/11 på Højtoften. Arkivet har arrangement i Brugsen fredag d. 7/10.

11.  Evt. herunder fastsættelse af næste møde

Højtoften den 17/11  kl. 19:00

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu