07.01.2007 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden

Referat  fra Lokalrådets møde 7. januar 2007

1. Underskrivelse af referat fra sidste møde.
Referat godkendt og underskrevet.

2. Forslag til udtalelse vedrørende det lokale vejnet omkring motorvejen.
Forslaget er udarbejdet på baggrund af mødet med Vejdirektoratet m.fl. mandag den 8. januar.
Mogens Thomsen gennemgik de 3 forslag + forslag fra lokalrådet.
Derefter drøftelse af de 4 forslag.
Forslaget fra lokalrådet anbefales. Aage Kristensen imod.
Udtalelse vedtaget og sendes sammen med forslaget til Vejdirektoratet.
MT sender forinden udtalelsen til rådets medlemmer, så der er mulighed for rettelser.

3.Fortsat drøftelse af folderen om Lindved.
Kan/skal der sættes begrænsninger på beskrivelsen af de enkelte foreninger/institutioner?
Hvordan fremskaffes billedmaterialet?
Skal der fastsættes en deadline for indlæg?
Skal der nedsættes et redaktionsudvalg?
Jan Friis sender teksten fra forslag til folder til de respektive foreningers repræsentanter, som foretager rettelser og justeringer.
Deadline for rettelser er 1. marts.
Jan fortsætter arbejdet.

4. Er der andre projekter vi skal i gang med?
Jan Friis har fået besked fra skolen for Kunst og Design i Kolding ang. udsmykning af rundkørslen ved Brugsen. Henvendelsen positivt modtaget på skolen, som har sendt den videre til de respektive faggrupper på skolen.
MT laver en skrivelse ang. tung trafik gennem Lindved.

5. Nyt fra det fælles landdistriktsråd
Intet nyt.

6.Nyt fra de forskellige foreninger og institutioner
Lokalhistorisk forenings nye lokaler indvies 19/2 2007 kl.15.00. Der foræres et klassesæt af ”Historien om Lindved” til Lindved Skole.
Generalforsamlinger:
Vandværket 22/2
Lindved Gymn.forening 28/2
Lokalhistorisk forening 1/3
Sognegårdsforeningen søger nyt flagudvalg

7. Eventuelt – herunder fastsættelse af næste møde.
Næste møde er onsdag d. 14. marts kl. 19.00 på Højtoften

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu