07.05.2014 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Referat fra møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd onsdag den 7.05.2014 kl. 19.00 på Højtoften
Afbud: Per Thomsen, Bjarne Nygaard, Arne Bentzen, Bent Poulsen, Michael Stecher, Anne Dorthe Skov, Allan Kristensen, Søren Ekstrøm og Jens Juul Nielsen.

1. Mette Vildbrad og Susanne Ernst fortæller om arbejdet i Det Fælles Land-distriktsråd og i LAG.

Ad.1
Susanne og Mette gav en orientering om arbejdet med landdistriktsudvikling. Hedensted kommune har bevilget 1,8 mill til projekter
Der henvises til hjemmesiderne www.hedensted-land.dk, www.hedenstederne.dk, www.kenddinby.dk.
Spørgsmål ang. legepladsinspektion i Tingparken. Susanne undersøger muligheder herfor i kommunalt regi, og hvad man gør andre steder. Formanden arbejder videre med sagen.

2. Referat fra Lokalrådets arbejdsgrupper

a) Stiprojektet (Birgith Havreballe)

Der er bevilget 15.035 kr. fra Stor landdistriktspulje. Vores projekt forventes koordineret med ”Kend din by” v/ Glud Museum. Så snart diverse ledningsnet i jorden er helt kortlagt påbegyndes nedgravning af pæle.
QR koder og andet praktisk er klar. Indvielse i eftersommeren f.eks. en lørdag eftermiddag og ikke som en del af Parkens Dag.

b) Hundelufter område (Jens Juul Nielsen)

Aage Poulsen orienterede. Området er klar med fint opsat hegn og benyttes allerede. Lidt skuffende, at kun 3 personer mødte op til opsætning af hegnet. Mange flere havde meldt sig på facebook??
Der arbejdes på en officiel indvielse og skiltning af området.

c) Trafik (Arne Bentzen)

Aage Poulsen orienterede om kommende trafikmåling i Lindved i løbet af midt i maj – midt i juni 2014

d) Borgerbudget ”Børn og unge i Uldum og Lindved” (Mogens Thomsen)

Den 23. maj offentliggøres resultatet af arbejdet med borgerbudgetter. Den praktiske udførelse finder sted efter sommerferien.

e) Markedsføring mm (Bent Poulsen)

Bent Poulsen fraværende. Mogens Thomsen redegjorde for arbejdet med at lave drejebog sammen med konsulent Ulla Hvejsel. Der er bevilget 13.000 kr. til videoprojektet

f) Fritids- og foreningsliv (Jens Henrik Nielsen)
Udsættes

g) Parkens Dag (Kelvin Guldberg)

Kevin Guldberg redegjorde for udvalgets mange ideer til dagen. Der udpegedes ansvarlige for de enkelte aktiviteter (Se den udleverede aktivitetsoversigt). Når der foreligger accept fra de medvirkende, udarbejdes det endelige program for dagen. Mogens vil forestå kopiering af program til husstandsomdeling.

3. Centeret på Højtoften som ”Frivillig Hus” (Hanne Jørgensen)

Hanne Jørgensen redegjorde for planerne om datastue med start fra 1. september med 4 computere fra ældresagen. I forbindelse
med ideen om ”Frivillighus” i centeret kom der forslag om at nedsætte en arbejdsgruppe. Ved Vennekredsens bestyrelsesmøde aftales, hvad der herefter skal ske

4. Meddelelser fra medlemmerne og nyt fra foreninger og institutioner

Arne Henriksen har lavet en fin Lindvedbænk.
Den er nu sat op på Gl. Landevej i den nordlige ende af gaden.
Lokalhistorisk Forening arrangerer cykeltur til Ulkær onsdag den 25. juni. Torkild Jakobsen fortæller undervejs. Nærmere program på foreningens hjemmeside og www.lindved-info.dk
Venstre arrangerer tur til TV-syd den 19. juni
Alle borgere i byen inviteres.
Erik Nielsen gør opmærksom på, at Sognegårdens vært Henrik Andersen fortsætter sit arbejde i Sognegården som hidtil.
Henrik Nansen gjorde opmærksom på de nye tiltag i Yousee.
Jorden i forlængelse af Agersbølparken neden for Aage Poulsen er solgt.
Forslag om at Lokalrådet i den forbindelse laver skrivelse til kommunen ang. anlæggelse af sti ned til Tykmosevej - ifølge lokalplanen.
Aage Poulsen har et ønske om hjælp til flaghejs-ning, så arbejdet kan fordeles på flere – gerne 5 personer.
Spis sammen aften den 1. september. Her kunne Lindved – filmen vises,

5. Eventuelt – herunder fastsættelse af næste møde i Lokalrådet.

M
andag den 18. august kl. 19.00 på Højtoften
Lokalrådets årsmøde er mandag den 15. september.


 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu