07.10.2010 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden


Referat for møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd torsdag den 7. oktober 2010 kl. 19.00 på Lindved Sognegård.


1. Evaluering af borgermødet den 20. september.

De fremmødte tilhørte hovedsageligt den ” ældre” aldersgruppe (ca. 60 var mødt). Der arbejdes nu videre med ideerne og prioriterin-gerne af arbejdsopgaverne. Arbejdet med 1. prioritet PARKEN kan gå i gang med det samme, da følgende meldte sig til et parkud-valg Michael Hessbech, Arne Henriksen, Curt Lynge, Lilian Rolfsted, Roger Harrison, Birgith Havreballe og Mogens Thomsen.

2. Drøftelse af Parkudvalgets arbejde. (Udvalgets medlemmer er inviterede til mødet)
a) Skal taksbuskene ved parkerings-pladsen fjernes eller klippes ned? Hvem vil påtage sig arbejdet?
b) Kontakt til Hedensted Kommune vedr. skiltning.
c) Nærmere drøftelse af det overdæk-kede opholdsareal. (Se vedhæftede billede)
d) Nærmere drøftelse af ”Aktivitets-området”

a) Taksbuskene fjernes og hjælpere meldte sig!  
Uffe Mikkelsen melder en dato ud til de øvrige hjælpere, som er Arne Henriksen og Roger Harrison. Mogens Thomsen sørger for tilladelse fra kommunen (Flemming Vesterlund, Vej og Park) og en container fra Th. Møberg.
b) Skiltning til Parken foretages af kommunen, når taksrydningen har fundet sted.
c) Til det overdækkede areal besluttede man at bruge modellen fra Ørum.
Mogens Thomsen indhenter mål på arealet, hvorefter Curt Lynge laver en tegning til brug for ansøgning hos kommunen. Jens Coelberg- Larsen udfærdiger en målfast tegning af Parken og sender den til Mogens Thomsen..
d) Forskellige synspunkter kom frem.
Parkudvalget mødes umiddelbart efter lokalrådsmødet.

3. Genoptagelse af drøftelse af kommunens tilbud om uddannelse af udviklingspiloter.
Ingen tilmeldinger. Jens Coelberg-Larsen har muligvis en deltager. Besked til Mogens Thomsen hurtigst muligt.

4. Referat af møde i koordinationsudvalget vedrørende ”Aktivitetsdage i Lindved 2011”.      
Skal Lokalrådet arrangere ”Parkens Dag 2011”?                                    
Hvem vil i bekræftende fald være med i et planlægningsudvalg?
Parkens Dag arrangeres af Lokalrådet.
Et udvalg bestående af Jens Henrik Nielsen, Birgith Havreballe og Mogens Thomsen blev nedsat.

5. Drøftelse af optagelse af arrangementer (Generalforsamlinger) på Lindved kalenderen for 2011.                   Deadline er den 12. november 2010.
Lokalhistorisk Forening afholder generalforsamling den 3. marts 2011.
Husk at deadline for optagelse i Lindvedkalenderen er den 12. november 2010

6. Evt. – Herunder fastsættelse af dato og sted for næste møde.
Næste møde er torsdag den 3. februar 2011.

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu