09.08.2007 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden

Referat  fra Lokalrådets møde 9. august 2007

1. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde.
Godkendt og underskrevet.

2. Forslag til bemærkninger til Kommunestrategiplanen. Se bilag.
Formanden sender skrivelsen med enkelte tilføjelser (se nyt bilag)
Tirsdag den 14. august kl. 19.00 offentlig møde på Bondes Spisegård i Løsning ang. kommunestrategiplanen.


3. Valg af repræsentanter til LAG.
• Hvad er LAGs opgave?
• Hvem skal være repræsenteret i LAG, og hvordan skal valget foregå?
• Skal vi forsøge at få en repræsentant valgt?
Hans Weber redegjorde for LAG`s opgave og selve valghandlingen (se bilag)
Hans Weber kandiderer.
Mogens Thomsen tager kontakt til lokalrådene i den gamle Tørring – Uldum kommune for at høre, hvordan de forholder sig til valget

4. Begyndende drøftelse af Rådets årsberetning og fremtidsplaner. Se bilag.
(endelig vedtagelse på mødet den 27. august, hvor koordinator Susanne Ernst har lovet at deltage).
Formanden orienterede.

5. Nyt fra de forskellige foreninger og institutioner.
Lørdag den 25.august afholder Brugsen børneloppemarked og grill-eftermiddag.

6. Forslag fra formanden:
Årsberetning aflægges på ”spis sammen aftenen” i Lindved Sognegård mandag den 3. september.
Fremtidsplanerne ”skydes i gang” på et borgermøde i september.
Gerne sammenfaldende med rådets årsmøde.
Borgermødet holdes 25.september kl. 19.30 i Sognegården

7. Eventuelt – næste møde afholdes som tidligere aftalt mandag den 27. august i missionshuset.
Næste møde er d. 27. august kl. 19.00 i Missionshuset, hvor Susanne Ernst deltager.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu