09.11.2011 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden


Referat for møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd onsdag den 9.11. 2011 kl. 19.00 i Det Nye Missionshus.

1. Rundvisning i Missionshuset.

Mødet blev holdt på Højtoften, da Missionshuset var optaget af andet møde.

2. Hedensted Kommunes planer om ændringer på Højtoften.
• Evaluering af borgermødet den 3. oktober.
• Referat af dialogmødet på Højtoften den 27. oktober.
• Social- og seniorudvalgets beslutning den 2.11.2011.
• Hvad kan/skal Lokalrådet gøre mere?
a) Mogens Thomsen redegjorde for mødets afvikling med efterfølgende underskriftsindsamling og åbent brev til kommunalbestyrelsen.
b) Mogens Thomsen orienterede om mødet på Højtoften og indholdet i den skrivelse, som Center-råd og Højtoftens Venner havde sendt til kommunalbestyrelsen før deres møde med udvalget. Lo-kalrådet var ikke indbudt til mødet på trods af, at Centerrådet på forhånd havde fremsat ønske her-om til myndighederne.
c) Mogens Thomsen fortalte om en ihærdig indsats for at indhente de informationer, der lå til grund for beslutningen om nedlæggelse af Højtoftens plejeafdeling. Men-----
Udvalget besluttede på mødet den 2.11.2011 at indstille til Kommunalbestyrelsen, at Højtoftens Plejeafdeling nedlægges.
Den endelige beslutning om Højtoftens fremtid træffes på byrådsmødet den 29.11.2011
d) Alle i Lokalrådet var enige om, at det ville være en god ide at møde op i byrådssalen den 29.11.
Hans Weber laver opslag til ophængning i Brugsen og andre relevante steder med denne opfordring til alle beboere i Lindved-området.
Der kan arrangeres samkørsel.
Ligeledes blev der opfordret til, at Lokalrådets medlemmer deltager i mødet med Det fælles Land-distriktsråd den 22.11.2011 i Løsning.
Arne Henriksen, Jens Henrik Nielsen, Hans Weber og Mogens Thomsen meldte sig.
Alle medlemmer kan deltage.
Tilmelding til Mogens Thomsen senest den 14. november.
Samkørsel fra Brugsen kl. 17.30

3. Lokalrådets økonomi.

• Regnskab over såvel drifts- som anlægskontoen. (Bilag vedhæftet)
• Ansøgte fonde.(Bilag vedhæftet)

Formanden gennemgik Rådets økonomi og ansøgninger til de forskellige fonde

4. Sidste nyt aktivitetsområdet i Tingparken.

Drøftelse af projektet i sin helhed.
Der var ønske om, at der indhentes tilbud fra flere firmaer udover TRESS’s tilbud.
Mogens Thomsen kontakter andre firmaer for tilbud.
Mødet den 17.11.2011 udsættes til den 15.12.2011 kl. 19.00 på Højtoften. På det tidspunkt er der besked fra de sidst ansøgte fonde og økonomien forventes kendt.

Bemærkninger til pkt. 4
Der er kommet et nyt forslag fra TRESS. Det bygger stadig på de oprindelige principper, dvs. akti-viteter for de forskellige aldersgrupper, men det indeholder enkelte andre redskaber, end det oprin-delige forslag. Forslaget er vedhæftet.
Det koster ikke mere end det oprindelige forslag, men vi skal regne med en betydelig merudgift til underlag under de forskellige redskaber, og det vælter det oprindelige budget, idet jeg har fået opgi-vet en pris pr. kvadratmeter på 187,50 kr.
Jeg har haft kontakt med Hedensted Kommune, og svaret herfra er vedhæftet.

Jeg har aftalt et møde med konsulenten fra TRESS torsdag den 17. november kl. 16.00. Jeg håber hele parkudvalget og også meget gerne andre interesserede kan deltage i mødet.

5. Evt. – Herunder fastsættelse af dato og sted for næste møde.

Karsten Jakobsen finder dato for næste møde i januar 2012 i Missionshuset.

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu