11.04.2012 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden


Referat af møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd onsdag den 11.4. 2012 kl. 19.00 på Højtoften


1. Præsentation og drøftelse af fokuspunkter i forbindelse med udarbejdelse af en plan for Lindveds udvikling!
(Byplanlægger Pia Damkjær, Landdistriktskoordinator Susanne Ernst og Kim Rosenkilde)
Pia gennemgik oplæg til fokuspunkter.(se bilag)
Enighed om, at det var et godt og informativt materiale, som nu skal til ”høring” på Parkens Dag 17. juni, hvor Pia Damkjær deltager. Her får alle mulighed for at kommentere oplægget og komme med ideer til det videre forløb i udarbej-delsen af en plan for Lindveds udvikling.
Opklarende spørgsmål i forbindelse med udvik-lingsplanen:

  • Jens Henrik Nielsen undersøger, hvor planen om skolerenoveringen befinder sig lige nu specielt i forhold til anvendelsen af den fløj på skolen, som er bygget sammen med Sognegården.

  • Mogens Thomsen laver inden den 26. april en skrivelse stilet til seniorudvalget, hvori der gøres opmærksom på, at Lokalrådet ønsker, at Højtoftens fremtid indgår i den samlede udviklingsplan for Lindved.

  • Hanne Jørgensen udfærdiger på vegne af Højtoftens Venner en skrivelse til seniorudvalget om Højtoftens betydning for Lokalsamfundet

De 2 nævnte skrivelser sendes til Kim Rosenkilde, der sørger for, at de kommer på seniorudvalgets møde den 2. maj, hvor udvalget skal drøfte Højtoftens fremtid.

2. Rapport fra udvalget vedrørende Parkens dag.
Foreløbigt program og fordeling af praktiske opgaver er vedhæftet

Til orientering: Også i år fælles folder med LG (byfest) og sognegårdsforeningen (Sankt Hans aften).
LG husstandsomdeler programmet.

3. Rapport fra forretningsudvalget vedrørende aktivitetsområdet i Tingparken.

  • Der er indkøbt havemøbler til pavillonen

  • Der isættes glas i 4 fag i pavillonen snarest muligt

  • Opførelse af aktivitetsområdet påbegyndes 16. april og vil være færdigt omkring 1. maj

  • Mellemfinansiering af projektet sker gennem lån fra Hedensted Kommune indtil de bevilgede beløb fra fondene kan udbetales.

  • Der tegnes sponsorater på hver 1000 kr. ved lokale erhvervsdrivende til dækning af Aktivitetsområdets drift og vedligeholdelse.

  • Der skal tegnes en ansvarsforsikring på anlægget

Mogens Thomsen redegjorde for forløbet af udvalgets arbejde.
Til efterretning.  

4. Eventuelt – herunder fastsættelse af næste møde.

Indkaldelse til vindmøllemøde i Gudenåcenteret i Tørring den 24. april kl.19.00-21.00
Evt. samkørsel aftales med formanden.
Næste møde onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i centeret på Højtoften

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu