12.12.2006 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden

Referat  fra Lokalrådets møde 12. december 2006

1. Underskrivelse af referat fra sidste møde.

Referat godkendt og underskrevet


2. Evaluering af mødet om den kommende motorvej forbi Lindved.
• Drøftelse af Vejdirektoratets forslag.
• Hvad kan/skal lokalrådet foretage sig videre i sagen.

Bent Poulsen orienterede! Møde arrangeret af og med teknisk udvalg i Hedensted kommune og Vejdirektoratet d. 8. januar 2007 på Uldum Kro.
Emne: Dialog og ideudvikling i forbindelse med til- og frakørsler omkring Lindved. Deltagere fra lokalrådet: Karsten Jakobsen, Jens Henrik Nielsen, Anna Askjær, Hans Weber, Mogens I. Thomsen, Arne Henriksen og Bjarne Nygaard.
Efter mødet i Uldum laves en opfølgning med en udtalelse fra lokalrådet til Vejdirektoratet.


3. Meddelelser fra formanden.
a. Svar fra Teknisk Forvaltning vedr. trafikdæmpning på Lindved Tværvej mv.(mail sendt til alle den 17.11.06)
b. Seneste nyt fra kommunen om Lindved Skovby.
c. Seneste nyt om priser på el i Parken.

b) Lindved Skovby - Kommuneplan vedtaget (reduceret forslag – se lokalplan 98.)
c) Mogens I. Thomsen orienterede om EL i Parken (se MT’s bilag) - Stilles i bero.


4. Meddelelser fra næstformanden.
• Nyt fra det fælles landdistriktsudvalg.
• Nyt om forslaget vedrørende udvidelse af idrætsfaciliteter.

Budget 2007
Susanne Ernst ansat halvtid som konsulent, bl.a. som rådgiver for lokalrådene.
25.000 til bestyrelsen for det fælles landdistriktsråd.
1000 kr. til det enkelte lokalråd.
Lokalrådene kan henvende sig direkte til kommunale instanser, og ikke igennem det fælles landdistriktsråd. (se referat på www.landdistrikterne.dk)
Forslag vedr. idrætsfaciliteter forelagt LG’s bestyrelse – et udvalg i LG laver en behovsanalyse.
Indtil da stilles sagen i bero.


5. Nyt om udarbejdelse af en præsentationsfolder om Lindved.

Fint oplæg fra Jan Friis. Alle går tilbage til baglandet: ”Hvad skal der stå i en folder?”.  Jan arbejder videre.


6. Nyt om vand i Parken.

Bjarne Nygård orienterede. Sagen stilles i bero.


7. Meddelelser fra lokalrådets medlemmer.

Åge Kristensen: mht. rundkørslen, kunne designlinjen 3.G, Rødkilde Gymnasium ikke påtage sig opgaven. Jan Friis kontakter skolen for Kunst og Design i Kolding for ideer til området ved Brugsen og rundkørslen.


8. Eventuelt – herunder fastsættelse af næste møde.
Næste møde er mandag d. 15/1 – 2007 kl. 19.00  i Sognegården


 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu