14.01.2009 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden

Referat for møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd onsdag den 14.1.2009 kl. 19.00 i ”Huset” ved Lokalhistorisk Arkiv.

1. Underskrift af referat fra 25.9.2008.
Referat underskrevet


2. Status over færdiggjorte aktiviteter i 2008.

 • Ansøgning om midler til lokalområde-udvikling udfærdiget og forelagt for det udvidede temaudvalg.

 • Udvalget har på baggrund heraf besluttet, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for Lindved-området, så snart kortlægningen af drikkevandsressourcerne i området er fastlagt.

    (se skrivelse af 17. december 2008)

 • Folderen om Lindved er udfærdiget, og udleveret til ejendomsmæglere i området. Vandværket sørger for udlevering til tilflyttere.

 • Afholdt borgermøde med deltagelse af Borgmesteren.

 • Rundkørselen ved Dagli’ Brugsen er tilplantet med forårsløg.

Drøftelse af årets aktiviteter!

 • Bemærk skrivelse fra kommunen af 17.dec.2008 ang. løftet om plan for Lindved-området (se bilag).

 • God respons fra adskillige borgere til folderen om Lindved.


3. Status over igangværende projekter.

 • Planlægning af opstilling af en ”Lindved-søjle” ved Dagli’ Brugsen er påbegyndt.

 • Udarbejdelse af folder over korte vandreture i området er påbegyndt.

Hans Weber orienterede om opstilling af Lindved-søjlen. Positiv tilbagemelding fra Coop –Ejendom, som har afgørelsen om placeringen på Brugsens grund.
Ansøgning sendes nu til kommunen for endelig afgørelse om placering af Søjlen.
Dernæst indhentes tilbud hos en murer.
Ang. vandreture: Birgith Havreballe laver skitse til ”natur-tur” på landet ad Kofodsvej – Nørbjergvej- Ulkær

4. Status for lokalplan 98 Lindved Skovby og Agersbølparken 2.

 • Forespørgsel indsendt til Plan- og Miljøudvalget den 5. december 2008.

Det forventes, at der snart kommer gang i ”Lindved Skovby”.
Ang. Agersbølparken 2. Mogens Thomsen orienterede om forløbet – i bedste fald start i indeværende år.

5. Er der andre projekter vi skal have gang i?

Forskellige tiltag blev diskuteret.

 • Visioner omkring Byparken fremsat af Erik Lauridsen.

Blandt andet:
forslag om opførelse af en scene, som i Skyttehusets have, men i mindre udgave.
Erik Lauridsen kommer med oplæg til næste møde
Lokalrådet ønsker en høring før beplantning af Lindved Skovby. Mogens Thomsen laver aftale med Planchefen

6. Status over rådets økonomi.

Se bilag.
Det fremgår af regnskabet, at bidragene fra foreningerne er gået til

 • folderen om Lindved lokalrådets hjemmeside

 • beplantning med krokusløg i rundkørslen ved Brugsen.

Budgettet for 2009 er vedtaget med følgende bemærkninger:

 • Mødeudgift efter regning.

 • Tilskud á 500 kr. også i år fra de forskellige foreninger.


7. Nyt fra Det Fælles Landdistriktsråd.
Hans Weber orienterede (se Landdistriktsrådets hjemmeside)

8. Nyt fra LAG.

Se på LAG
s hjemmeside, hvad der er givet tilskud til.

9. Nyt fra foreningerne.

Ved Indre Missions generalforsamling i oktober blev Jette Johansen genvalgt som formand.
70 børn deltager i løbet af ugen i forskellige arrangementer i Missionshuset.
Der er planer om en renovering/nybygning af Huset.
Sognegårdsforeningen meddeler, at der er fastelavnsfest i Sognegården sammen med Brugsen d.22/2 kl.14.00
Sogneaften 24/2 kl.19.30 med Karl Otto Meyer
(i samarbejde med menighedsrådet)
Generalforsamling 9/3 kl.19.30
Wellness-arrangement søndag 22/3
Lokalhistorisk Forening har generalforsamling 26/2 kl.19.30 på Højtoften
Vennekredsens generalforsamling er 6/4 på Højtoften og der holdes forårsfest 23/4 med Lis og Per.
Antenneforeningens generalforsamling er 4/2
Petanque-arrangement sammen med DGI i maj
(nærmere besked følger)

10. Eventuelt - herunder fastsættelse af næste møde.

Næste møde er tirsdag d. 31. marts kl. 19.00 i Huset v/ lokalhistorisk arkiv. Karsten sørger for brød. Arne sørger for kaffe.

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu