14.08.2017 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Referat fra møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd
mandag d. 14. august kl. 19:00 på Højtoften


Deltagere:
Anders Havreballe, KFUM Spejderne
Roger Harrison, Medhjælper
Curt Lynge, Medhjælper
Jens Henrik Nielsen, Formand
Aage Poulsen, Kasserer
Lars Bering Kiholm-Lærkegaard, Lindved Vandværk
Hans Weber, Lindved Gymnastikforening (Ref.)
Carl Johan Nyborg, Sognegårdsforeningen
Jens Colberg-Larsen, Lindved Skole
Egon J. Hansen, Lindved Hallen
Martin, Børnehaven Eventyrhaven
Karsten Østergaard, medhjælper

Referat

1.  Status på forslag til stisystem ved Lindved Skovby/Thyras Vænge samt sikring af skolesti, er der nyt?
7
QR-koder er lavet, men der mangler stadig 2 QR koder, nemlig Sindbjerg Skole og Aldersomshjemmet.
Det kunne vøre godt med en oversigtstavle over ruter m.v. ved Brugsen.

Vedr. etablering af natursti langs diget til Kragelund Skov
Åge arbejder videre på en løsning, hvor kommunen enten lejer eller køber en bræmme på ca. 2 m fra de berørte lodsejere (Jens Sønderby, Karsten Jacobsen)
Sti til Kragelund Skov. Kommunen ønsker, at det er Lokalrådet der forhandler med lodsejerne om pris for jord til stien.
Vi beder om en 2 m bred sti. Karsten og Aage forhandler med lodsejerne. Når vi har en pris, så går vi til Kommunen igen.

Det er stadig planen at få lagt betonknus og græssåning på stisystem ved Thyras Vænge.

Aage mener, at der ikke er brug for betonknus på stierne. Græsset er sået, og der ser pænt ud.

2.  Branding af Lindved. Drone fotos, hvordan kan vi bruge dem?
Den 9. august havde Jens Henrik, Aage, Karsten, Curt og Hans et møde med Hedensted Kommune /v. Susanne Ernst, brandingkonsulent Kasper Arlund og Kim Rosenkilde om branding af Lindved.
Kim er fast kontaktperson for os. Han vil invitere Lokalrådet til en aften om branding af Lindved via Facebook.
En række ideer kom på bordet:
• Der er 2 grunde tilbage på Thyras Vænge, så det er tid for Kommunen at få byggemodnet næste etape. Vi skal lave et åbningsbrag når den næste udstykning er klar til salg.
• Branding gennem borgerne (Vi skal poste de gode ting der er i dagligdagen ved at bo i Lindved, så andre får lyst til at flytte til. F.eks. poste billeder fra sportsfesten, loppemarkedet, Brugsens arrangementer, Skolens arrangementer, Parkens Dag, en tur i hundeskoven, mmm.
• Vi skal opdatere byens velkomstfolder.
• Folderen skal bl. a. uddeles til tilflyttere – evt. sammen med en flaske Lindved-vin, som en hilsen fra Brugsen. Hans laver en dropboks til råstof fra foreningerne til en ny velkomstfolder.
• www.Hedenstederne.dk trænger til opdatering. Karsten vil godt opdatere siden. Kan bruge råstof fra dropboksen.
• Susanne Ernst og Karsten arbejder videre med dronefilm.
• Kasper Arlund anbefalede, at vi lægger kontaktoplysninger på websiden på nogle personer, som vil påtage sig at besvare henvendelser fra folk, som er interesserede i at flytte til.
• Kommunen vil til efteråret indkalde til borgermøde om borgerbudgettering. Der er afsat 50.000 kr. til os i år. Alle kan komme med ideer, som pengene skal bruges til. De fremmødte stemmer om, hvilket forslag der skal have pengene. Forslagsstillerne gennemfører projektet og får de 50.000 kr.

3.  Lokalplan forslag vedr. tankstation.

Høringssvar sendes senest d. 1/9.
Se vedhæftede forslag til Kommuneplantillæg. Allan har oplyst, at kirken/Stiftet ikke har noget imod planen.
Vandværket gør indsigelse.
Lokalrådet er delt omkring det hensigtsmæssige i en ny tank ved motorvejen.

4.  Legeplads tilsynsrapport 2017.

Se vedhæftede rapport med 2 anmærkninger på slitage. Vi vurderer, at der ikke er nogen risiko ved at lade karrusellen køre videre. Klatrevæggen er repareret af Arne.

5.  Nyt fra stiudvalget.

Stiudvalget er snart i mål med tekster til QR-koder. Vi hører nærmere.
Skiltene er klar til produktion

6.  Parkens Dag søndag d. 27. august 2017.

Se vedhæftede program.

Planlagte aktiviteter:
LGs hoppepude
Tarzanbane: LG spørges
Ponyridning
Spejderne vil gerne bidrage med nogle spejderrelaterede aktiviteter.
Børnehaven kommer med sange og arrangerer dåsekast og hoppeko.
Lokalhistorisk: Konkurrence
Roger: Andedammen
Missionshuset: Målskydning
Spejderlopperne: Muntert køkken.
Underholdning i form af trylleri og sange, Hans Jørgen Østerby har sagt ja til at komme til Parkens Dag 27/8 kl. 11.00

Praktiske opgaver:
- paller fra Phønix til scene
- vi skal have rejst de to telte ligesom vi plejer og vi mødes kl. 17.00 om lørdagen for at få telte rejst.
- bander, bukke og stole fra Hallen skal køres op til parken og vi mødes lørdag eftermiddag kl 17:00 bagved Hallen.
Højtaler fra Sognegården
Gitte fra Karosserigården henter hoppepuden og nogle LG’er stiller den op.
Der kommer en fra LG og laver noget ved Tarzanbanen. Man får et diplom, hvis man kommer banen rundt. Ingen tidtagning el. lign. – vi skal ikke have nogen tilskadekomne.
Trine Buhl har givet tilsagn på ponyridning med 2 ponyer
Torben Andersen fra spejdernes grupperåd passer det muntre køkken.
Jens Henrik sender en påmindelse til Hans Jørgen.
Erik laver aftale med Phønix og står for afhentning sammen med et par hjælpere.
Roger har et telt og Lopperne har et telt.
Alf har bekræftet, at vi kan låne Loppernes telt.
Jens Henrik kontakter Åge fra Hallen.
Jens Henrik har fået ok fra Gitte til at låne en ladbil fra Karosserigården.
Carl Johan kontakter hjælpere fra Sognegårdsforeningen og får aftale på at låne højtaler fra Sognegården.

7.  Nyt vedr. multihal
Åbningsreception fredag d. 25. august kl. 15.00-19.00.

8.  Nyt fra foreningerne
Sognegårdsforeningen har fået tilbudt en kæmpe sten. Efterlyser ideer til anvendelse.
Aage vil undersøge, om det er muligt at få noget skiltning eller andet ved motorvejen, der markerer, at man er ved Lindved.

Jens Colberg-Larsen: D
e nye skolelokaler er meget flotte.
Den 8. september kl. 12:00 er der indvielse/åbent hus i den nye skole.

Vandværket har fundet et meget gammelt rør i fortovet på Gl Landevej, som skal skiftes.
Vigtigt, at forhåndsinformere på Facebook, og sørge for at fortovet bliver retableret ordentligt – vi har endelig fået Kommunen til at sætte det i stand.

9.  Eventuelt Næste møde er konstituerende.
Der skal findes en ny formand da Jens-Henrik går af.
Husk at sende dette referat videre til jeres bagland i foreningsbestyrelserne.

10.  Fastsættelse af næste møde

Højtoften den 6. september 2017  
kl. 19:00.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu