14.09.2009 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden

Referat for møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd mandag den 14.9.2009 kl. 19.00 på Lindved Sognegård.

1. Underskrift af referat fra 26.8.2009
Underskrives ved næste møde

2. Nyt fra den kommunale projektgruppe
Procesbeskrivelsen fra kommunens projektgruppe blev gennemgået af Mogens Thomsen, som havde omskrevet den i punktform, så den kan bruges til mødet den 21. september og vises i projektoren.
Hans Weber fabrikerer power point præsentation.

3. Planlægning af borgermødet den 21.9.2009
Annonce + omtale af mødet er sendt til Tørring Avis + omtale til VAF
Mogens Thomsens oplæg til program blev drøftet og anbefalet (se bilag)
Hans Weber kopierer program og visioner til uddeling på borgermødet.

4. Meddelelser fra medlemmerne
Ingen meddelelser

5. Nyt fra foreningerne
Lokalhistorisk Forening har taget initiativ til en foto-overflyvning af lokalområdet.

6. Eventuelt – herunder fastsættelse af næste møde
Næste møde er den 21/9-kl.18.30 i Sognegården.
Borgermødet begynder kl. 19.30.

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu