15.03.2017 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Møde i Lokalrådet i Lindved
15. marts kl. 19:00 på Højtoften


Deltagere:
Anders Havreballe, KFUM Spejderne
Kelvin Guldberg, Medhjælper
Roger Harrison, Lindved Vandværk
Birgith Havreballe, Lokalhistorisk
Forening
Arne Henriksen, Medhjælper
Allan Kristensen, Sindbjerg Kirke
Curt Lynge, Medhjælper
Jens Henrik Nielsen, Formand
Aage Poulsen, Kasserer
Hans Weber, Lindved Gymnastikforening
(Ref.)
Henrik Nansen, Antenneforeningen
Leif Andersen, Missionshuset
Claus, Lindved Skole
Uffe Mikkelsen, Landbruget
Karsten Østergaard, medhjælper
Rune Meldahl, medhjælper


Mødereferat

1. Status på forslag til stisystem ved Lindved Skovby/Thyras Vænge samt sikring af
skolesti, har vi fået feedback fra kommunen?

Det er gennemgående en positiv
tilbagemelding vi har fået fra Kommunen.
Tilbagemeldingen kan ses på Facebook under gruppen: Lokalrådet i Lindved

Hans melder vores ønsker om
fartdæmpning ind på Kommunens hjemmeside.
Ejvind Laursen vil sponsere et læs
betonknus.
Udjævning og græssåning kommer.
Aage vil tage kontakt til Kommunen og
høre, om Kommunen vil købe jord til naturstien.

2. Oplæg om brug af Facebook til markedsføring af Lindved i en bredere
kreds, nyt fra Rune.

Hans undersøger, om det er i orden at lave
en henvisning til www.lindved.info på
”Os fra Lindved”.
Rune havde lavet et oplæg til
markedsføring af Lindved via Facebook.
Der var en positiv stemning for at bruge
Facebook til markedsføring af Lindved.
Curt opretter en Lindved gruppe. (gruppen: Lokalrådet i Lindved er oprettet)

3. Nyt fra sti-udvalget. Kortlægning af stier.
Stiudvalget har 5 nye QR-koder om steder i byen på vej. Kommunen sætter pælene
op. Info kommer også til at ligge på en
kommunal portal til september.

4. Parkens Dag 2017. Planlagte aktiviteter

Tarzanbane: LG spørges
Ponyridning: ?
Spejderne vil gerne bidrage med nogle
spejderrelaterede aktiviteter.
Børn
ehaven vil gerne ansigtsmaling og pølsehorn, sange
Lokalhistorisk: Konkurrence
Vandværket: Andedammen
Missionshuset: Målskydning
Lindved Skole spørges om de vil stille
med et kor, Jens Colberg Larsen spørger.
Alle tænker videre om bagagerumsmarked
og gårdbutiksmarked.
Spejderlopperne: Muntert køkken.
Vi tænker over eventuel underholdning.
Underholdning for børn skal ligge om
formiddagen når de små har sunget.
Hans forsøger, at finde en frivillig.
Claus spørger en bekendt om ponyridning.
Koret starter først i uge 43, så det kan ikke
stille op til Dagen.
Ideen om bagagerums- og
gårdbutiksmarked droppes.
Jens Henrik engagerer Hans Jørgen
Østerby til kl. 11:00.
Sognegårdsforeningen efterlyser nye
aktiviteter.
Aage har søgt Danmarkssamfundet om et
nyt flag. De vil gerne overdrage det på
Parkens Dag kl. 9:30 ved byens flagstang.

5. Nyt vedr. Lindved Skole og multihallen.

Claus fortalte, at byggeriet går
nogenlunde efter planen.
Skolebussen mellem Uldum og Lindved
bliver gratis.
Der bliver et åbent hus arrangement for
borgere i byen i starten af august.
Multihallen følger også tidsplanen.
Sydbank har sponseret 50.000 kr.
Entreprenøren fortjener ros. De har
virkelig godt styr på byggeriet og ikke
mindst sikkerheden.

6. Repræsentation fra grundejerforeninger i lokalrådet

Jens Henrik har talt med Leo, som er med
i bestyrelsen for Langemarksvej, Preben
Laursen fra Agersbølvænget samt John
Kristensen fra Thyras Vænge. Alle 3
forsøger at få en repræsentant med til
lokalrådsmøderne.
Prøver igen at få kontakt med Bente Hansen, Tingbakken.

7. Nyt fra foreningerne
Lokalhistorisk har det nye medlemsblad klar. Det kommer rundt.

8. Eventuelt

Arne har talt med Kommunen om lastbiler, som parkerer på Tingparkens Pplads.
Vi vil gerne have P-forbud for
lastbiler.
Aage har haft fat på Kommunen igen om
pasning af rundkørslerne ved motorvejen.
Danmarks Naturfredningsforening
inviterer alle lokalråd i kommunen til en
dag med affaldsindsamling. Vi henviser til
Sognegården, som organiserer det her i byen.
Aage vil dele opfordringer til støtte af
Lokalrådet ud til virksomheder i byen.
Mogens Thomsen fra
Sognegårdsforeningen sørger for
fornyelse af orienteringstavlen nede hvor
Sindballevej møder Gl Landevej.

9. Fastsættelse af næste møde

Højtoften onsdag den 17. maj kl. 19:00

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu