15.08.2012 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden


Referat for møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd onsdag den 15.8. 2012 kl. 19.00 på Højtoften.


1. Evaluering af Parkens dag.
a) Drøftelse af forløbet på Parkens Dag. Der er vedhæftet et evalueringsskema, som alle bedes udfylde inden mødet.
b) Det foreslås, at hver enkelt repræsentant tager et lignende evalueringsskema med til drøftelse i sit bagland.

  • Stor enighed om at alle praktiske opgaver blev løst tilfredsstillende med særlig ros til spejderne for morgenkaffe (135 deltog) frokost og eftermiddagskaffe.

  • Husk annoncering på pladsen, hvor og hvornår en aktivitet starter.

  • Vigtigt at deltagerne aktiveres, og at det hovedsaligt er de lokale foreninger, der medvirker.

  • Tidspunktet for Parkens Dag fastholdes - den 3. søndag i juni.

  • Roger Harrison laver oplæg med ideer til Parkens Dag 2013 til næste møde.


2. Drøftelse af fokuspunkterne vedrørende Lindveds udvikling herunder evt. nye forslag fremsat på Parkens dag.
a) Højtoften
b) Fritids og foreningsliv - herunder drøftelse af de muligheder der måtte være fremkommet under mødet med Skoleledelsen og Kulturchefen.
c) Bymidten
d) Det rekreative
e) Det trafikale
f) Byudvikling – herunder den kendsgerning at der igen ikke er ledige kommunale byggegrunde i Lindved

a) Kommentarer til forslag fra Parkens Dag ang. Højtoften (se bilag) sendes til Mogens Thomsen senest den 15. september
b)c)d)e)f)
Et udvalg bestående af Birgith, Jens Henrik, Lilian, Bent, Arne H og Mogens arbejder videre med planlægning af borgermødet den 17. september.
Kim og Susanne laver forslag med fokuspunkter og udsender materialet i uge 34 til Birgith, der sender det videre til udvalgets medlemmer.
Udvalget + Susanne og Kim mødes herefter den 27. august kl. 17.00 på Højtoften. Her vil fokuspunkter og programmet for borgermødet blive endeligt fastlagt.

3. Drøftelse af konstituerende møde i Lokalrådet mandag den 17. september kl. 18.30.
Inden dette møde er det medlemmernes opgave at sørge for, at den forening eller institution, de repræsenterer, har nyvalgt eller genvalgt en repræsentant til rådet.
Hvordan får vi Lindved Hallen repræsenteret i rådet?
Hvilke frivillige medhjælpere ønsker at fortsætte i rådet?

Senest den 5. september bedes det meddelt Mogens, hvem foreninger og institutioner har udpeget som deres repræsentant i rådet.
Senest samme dato bedes de frivillige medhjælpere meddele, om de er villige til at fortsætte i rådet.

4. Planlægning af borgermødet mandag den 17. september kl. 19.00

Se punkt 2

5. Orientering om regnskabet for Aktivitetsområdet i Tingparken.
   
Regnskabet er sendt til revisor og efter revisionspåtegning sendes det til godkendelse for udbetaling af de bevilgede penge.

6. Eventuelt
 
Lokalhistorisk Forening afholder byvandring for alle interesserede tirsdag den 28. august kl. 19.00

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu