15.12.2011 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden


Referat for møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd torsdag den 15.12. 2011 kl. 19.00 på Højtoften.

1. Tre firmaer er blevet indbudt til at præsentere deres forslag til projekter.
Konsulent Michael Nielsen præsenterer Lekolars forslag.
Jeg har fået Elverdals projekt, som jeg kan vise. Konsulenten herfra var forhindret i at komme.
Det oprindelige projekt fra TRESS drøftede vi på sidste møde, og der er ikke noget nyt derfra.
Projekterne blev gennemgået og drøftet

2. Endelig beslutning om hvilket projekt, der skal arbejdes videre med.

3. Formandens redegørelse for Lokalrådets økonomiske muligheder for gennemførelse af projektet på nuværende tidspunkt.

Det blev besluttet, at der indhentes nye tilbud fra de 3 firmaer med udgangspunkt i, at der er 435.000 kr. til rådighed
”Hvad kan vi få for det beløb” med særlig fokus på de mindste og de 6-12årige.
Tilbuddene skulle gerne være klar til mødet den 24. januar 2012

4. Eventuelt – næste møde i Lokalrådet afholdes tirsdag den 24. januar kl. 19.00 i Det Nye Missionshus. Her skal vi bl.a. drøfte, om Lokalrådet kan/skal forsøge at få indflydelse på, hvad der skal ske med Højtoften fremover.

Gode ideer til anvendelse af bygningerne på Højtoften medbringes!


 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu