16.02.2015 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Referat af møde i Lokalrådet for Sindbjerg Sogn mandag den 16. februar 2015 kl. 19.00 på Højtoften.

1. Valg af ny referent.

Hans Weber
blev valgt til referent.
Anne Dorte Skov er flyttet til Øster Snede, så hun udgår af rådet.

2. Status på nedsættelse af et ”Skovudvalg”, der sammen med beboerne på Thyras Vænge 2 planlægger
og evt. udfører rydning af ukrudt og etablering af stiforbindelser i ”Lindvedskoven” (Aage P., Arne H.)

Beboerne vil gerne samarbejde. De holder et møde
mhp. planlægning af indsatsen.
Træerne er ikke rigtig kommet i gang, så det ser
skidt ud. Kommunen vil godt sætte stierne af i terrænet. Det bliver ”trampestier”.

3. Status fra arbejdsgrupperne

a. Multibaneudvalget (Hans W., Jens Henrik, Aage P.)
Udvalget får sammensat en gruppe af interessenter til kravspecifikation.

b. Stiudvalget (Birgith H)
Der er lavet 6 nye spots med QR-koder. Der er nu 17 i alt.
Udvalget vil forsøge, at finde gamle fotos fra byen og derefter lave fotospots med QR koder.

c. Trafikudvalget (Arne B., Søren E.)

Søren har lavet et forslag til placering af gåfelter.
Skal kombineres med hævede flader e.a.
Lene Lingleff har skrevet, at gåfelter giver en
falsk tryghed.
Søren tilpasser sit brev efter Lenes, og sender det
frem på vegne af Lokalrådet.

d. Markedsføringsudvalget (Bent P.)
Markedsføringsplatform for at øge salget af grunde.
Bent tvivler på, at skilte ved vejene har nogen
virkning. Han mener, at folk søger bopæl efter kriterier, som ikke har med skiltning at gøre.
Har overvejet LED-skilte ved indfaldsvejene.
Kræver økonomi/mandtimer til drift og pasning.
Jens (skolebestyrelsen): Prisniveauet på grunde i
Lindved er væsentligt højere end i øvrige byer i kommunen. Kan man få kommunen til at revidere/ udligne priserne?
Bent oplyste, at byggemodningen, herunder også
skovplantningen er indregnet i grundpriserne.
Fremoveer
vil Kommunen være mere selektiv med, hvor der bliver udstykket. Her står Lindved formentlig godt.
Aage foreslår, at skiltet fra udstykningen skal
kopieres ned til dammen ved Lindved Tværvej.
Aage tager sig af opsætning af nyt skilt.
Roger foreslog at skiltet kunne komme op ved
Plagborgs.
Kik FB ”Grund i Voel”
Agersbølparken 2 bliver formentlig byggemodnet
til august.

e. Udvalget for Parkens Dag (Kelvin)

Udvalget tager snart fat på planlægningen.
Lilian Roger og Kelvin (formand).

4. Lindved Skole. Hvad kan vi gøre for at øge elevtallet? (Jens Colberg-Larsen)

Renoveringen har en uklarhed mht. om skolen
skal rumme en overbygning i fremtiden. Der ventes at være en plan klar inden sommer. Renoveringen skal være afsluttet i 2017.
Skolen ønsker en indsats for markedsføring.
Aage nævnte, at kommunens øvrige skoler gør
meget for at markere sig med nogle særlige tilbud/ fag. Aage foreslår, at Lindved Skole skal tilbyde undervisning i tysk og engelsk på højniveau; det er der ikke nogen af de andre skoler, der gør. Skolen skal selv gøre noget for at markedsføre sig. Skolen kan offentliggøre sine arrangementer i Tørring Folkeblad, VAF og Horsens Folkeblad.

5. Møde i Det Fælles Landdistriktsråd 27. november (Jens Henrik)

Jens Henrik og Aage var til mødet og præsenterede
vores planche og film. Vi fik en 3. plads og 10.000 kr. Vi havde fortjent bedre.

6. Regnskab for 2014 (Aage Poulsen)

Aage fremlagde regnskabet. Det blev godkendt.

7. Kort opfølgning på spørgsmål til teknisk udvalg ved borgermødet i november (Jens Henrik)

Tilbagemelding fra Lene Tingleff blev gennemgået
og omdelt.

8. Nyt fra foreningerne og andre meddelelser
.
Lindvedkalenderen – der mangler input om arrangementer, som skal med i kalenderen.
Indmeldinger til Lillian inden 1. november.
Vi tager det med på kommende års septembermøder.
Kommunen vil sætte busskure i produktion efter
Arnes model.
Søren Ekstrøm er ny repræsentant for antenneforeningen.

9. Evt. herunder fastsættelse af tid og sted for næste møde.

Arne tilbyder at plante nogle træer i hundeskoven.
Det blev godt modtaget.

Næste møde er mandag den 23. marts kl. 19:00 på Højtoften
.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu