16.06.2009 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden

Referat for møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd tirsdag den 16.6.2009 kl. 18.30 på Lindved Sognegård.

1. Møde med repræsentanter fra Hedensted Kommune om starten på udarbejdelse af en udviklingsplan for Lindved-området.
En særlig velkomst til Susanne Ernst (SE) og Kim Rosenkilde (KR), der deltog som kommunens repræsentanter.
Mogens Thomsen indledte med forskellige overvejelser om, hvad en udviklingsplan for Lindved kunne indeholde og berørte problematikken: hvad er kommunens opgave og hvad kunne være lokalområdets.
SE og KR:
Byrådet er interesseret i lokalområdets drømme, som derefter sammenholdes med det realistisk gennemførlige.
Lokalrådet har 3 muligheder at tage stilling til i det fremtidige arbejde med en udviklingsplan for området
1 - med konsulentbistand udefra
2 – kommunal bistand + delvis konsulentbistand
3 – kommunal bistand
Der er bevilget 150.000 kr. til projektet.
Konsulentbistanden koster ca. 1000 kr. i timen. Den kommunale bistand er gratis.
Fra SE og KR får Lokalrådet i starten af august et oplæg/ en skitse til en proces for det videre arbejde med udviklingsplanen.

2. Underskrift af referat fra 19.5.2009.
Referatet underskrevet

3. Orientering fra udvalget vedrørende gåturen ”Lindved på vej” søndag den 21. juni.

Opgaverne til turen er fordelt
Mogens Thomsen uddeler præmie til det vindende hold:
1 stk. bog ”Historien om Lindved” sponseret af Lokalhistorisk Forening + gratis kaffe/saft m/brød sponseret af Lokalrådet

4. Planlægning af mødet onsdag den 24. juni i Sognegården med Lindved-områdets erhvervsdrivende.
Indbydelse til mødet er uddelt til ca.80 erhvervsdrivende. Lige nu er der kommet 7 tilmeldinger. Jan Nielsen og Mogens Thomsen fortsætter planlægningen af mødet.
Det forventes at Lokalrådets medlemmer møder op. Mødet begynder 19.30.
Lokalrådet foreslår, at følgende tages med på mødet:
Kort om lokalrådets funktion og arbejde
Orientering om kommende udviklingsplan
Opfordringen til at udpege en repræsentant til Lokalrådet og til at de erhvervsdrivende danner netværk

5. Orientering om og drøftelse af projekt ”Lindved Tårnet” (Det Fælles Land-distriktsudvalg har bevilget kr. 20.000 til projektet)
Hans Weber rykker kommunen for byggetilladelse til ” Tårnet”
Projektet tages med til mødet med Susanne Ernst og Kim Rosenkilde i september

6. Drøftelse af oplæg vedrørende evt. scene i Tingparken. (Palle Møller)
Palle Møller arbejder videre med et spændende forslag til Tingparken

        
7. Status over rådets økonomi. (Jan Friis)
Reminder om indbetaling af 500 kr. fra de foreninger, der deltager i Lokalrådets arbejde

8. Nyt fra foreningerne.
Palle Møller redegjorde for forløbet med renovering/nybyggeri af missionshuset. Indre Mission i Lindved har interne overvejelser ang. missionshusets fremtidige beliggenhed.


9. Eventuelt - herunder fastsættelse af dato for næste møde.
Lokalplan 1026 for Agersbølparken 2 foreligger nu – høringsfrist 12. august 2009

Næste møde mandag d. 14. september kl. 18.30.

Susanne Ernst og Kim Rosenkilde deltager i mødet og i en byvandring kl.16.00 med de lokalrådsmedlemmer, der har lyst og mulighed for det. Birgith Havreballe og Mogens Thomsen har givet tilsagn om at deltage.
Vi mødes ved Sognegården.

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu