16.09.2013 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden


Referat for konstituerende møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd mandag den 16. september 2013 kl. 19.00 på Højtoften.


1. Præsentation af Lokalrådets medlemmer
Velkommen til to nye medlemmer Michael Stecher, som repræsenterer Børnehaven og Egon Juul Hansen fra Lindved Hallen.

2. Formandens beretning
Taget til efterretning.

3. Regnskab for Rådets driftskonto
Jan Friis redegjorde for regnskabet.

4. Valg af forretningsudvalg
• formand
• næstformand
• kasserer
• sekretær
• repræsentant til det fælles landdistriktsråd for Hedensted Kommune
• Mogens Thomsen (midlertidig formand)
• Næstformand Hans Weber genvalgt
• Kasserer Aage Poulsen
• Birgith Havreballe (midlertidig sekretær)
• Repræsentant til fælles landdistriktsråd - Kelvin Guldberg
• Curt Lynge viderefører Rådets hjemmeside med opdateringer o. lign.

5. Valg af revisor
Irene Kristensen fortsætter som revisor.

6. Evt. – Herunder fastsættelse af dato og sted for næste møde.
Opstamning af lindetræerne og rep. af byens bænke. Birgith sender billeder og forslag til formanden, som videresender til Teknisk Forvaltning. Aage Poulsen påtog sig at rense Byens flagstang.

Angående vejfesten lørdag den 28. september:
Formanden udsender opslag med praktiske oplysninger og med Lindveds bidrag til festlighederne.
Rådsmedlemmerne videresender meddelelsen til deres bagland.

Næste møde tirsdag den 26. november kl.19.00 på Højtoften.


 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu