17.05.2016 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Referat fra møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd
tirsdag d. 17. maj 2016 kl. 19.00 på Højtoften

Deltagere:

Kelvin Guldberg, Medhjælper
Roger Harrison, Lindved Vandværk
Arne Henriksen, Medhjælper
Curt Lynge, Medhjælper
Jens Henrik Nielsen, Formand
Aage Poulsen, Kasserer
Bent Poulsen, Dagli’ Brugsen
Hans Weber, Lindved Gymnastikforening (Ref.)
Henrik Nansen, Antenneforeningen
Per Thomsen, Erhvervsdrivende
Leif Andersen, Missionshuset
Carl Johan Nyborg, Sognegårdsforeningen
Egon J. Hansen, Lindved Hallen

1. Status fra arbejdsgrupperne

a. Markedsføringsudvalget (Bent Poulsen)

Status på TV-Syd ide?
Foreslog, at prøve at få TV-Syd til at følge multihal-projektet. Slå på det frivillige arbejde. Sådan en følgeton kan give lidt opmærksomhed. Kaffe med Kurt?
Egon, Bent og Jens Henrik præsenterer ideen for TV-Syd.

2. Nyt vedr. multirum ved Hallen (Egon J. Hansen)

Har tegnet kontrakt med Dansk Halentreprise. Egon er gået i gang med at søge fonde.
Jordarbejdet skulle gerne starte inden september.

3. Parkens Dag

Udarbejdelse af program for dagen,
vi har indtil videre dette program:
Sognegårdsforeningen kommer med borde og stole.
LG kommer med hoppeborg og infostand.
Hans laver en flyer/program.
Lokalarkivet kommer med en form for konkurrence.
Brugsen deltager på det niveau, som de plejer.
Bent foreslog et bagagerumsmarked. Stadeplads skal koste 100 – 150 kr. Stadepladser kan sælges ved Brugsen. Åbent 10 – 15.
Bagagerumsmarked 100 kr/stadeplads. 5*5 m. Sælges gennem Brugsen. Bent tager sig af arrangementet. Bent sender et oplæg til Hans, som lægger det ud på diverse Facebook-sider.
Gudstjenesten er programsat.
Per og Åge prøver at finde nogle, som vil vise gamle biler frem.
Allan forsøger at finde et kor, som kan give nogle numre.
Der er et firemandskor, som måske vil komme.
Trækplaster til de små… det koster. Jens Henrik prøver, om han kan finde noget cirkus el. lign.
Birgit har nævnt en Hans Jørgen Østerby.
Åge vil prøve at kontakte ballonklovnepigen fra et par år tilbage. (Det var i 2014).
Ål Wos skal også spørges -
Vi regner med at de kommer.
Vi regner med, at Arne Bentsen kan få spejderne til at sørge for forplejning som tidligere.
Brugsen giver rundstykker, og Hans Jørgen vil gerne være sprecstalmeister.
Allan mindede om, at der skal ske en afklaring om strømforsyningen til Parkens Dag, hvem kan tage denne opgave?
Vi aflæser måleren før og efter arrangementet.

4. Nyt fra foreningerne og andre meddelelser
Grejs Lokalhistoriske vil også til at lave QR-koder. Curt har instrueret dem.

5. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde.

I Uldum bag Højskolen er det opsat 6 udendørs motionsmaskiner.
Bent spørger Hans Jørgen om Brugsen evt. vil være med til at sponsere en motionsmaskine.

Næste møde:

Højtoften den mandag den 13. juni kl. 19:00.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu