17.08.2010 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden


Referat for møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd tirsdag den 17. august 2010 kl. 19.00 på Lindved Sognegård.
Susanne Ernst og Kim Rosenkilde deltager.

1. Evaluering af ”Aktivitetsdage i Lindved” med særlig vægt på ”Parkens Dag”.
Arrangementerne levede op til de delta-gende foreningers forventninger på trods af det bygeagtige vejr.
God pressedækning

2. Drøftelse af indkomne ønsker og forslag til fremtidige aktivitetsmuligheder i Parken og sty-ringsgruppens forslag til prioritering.

Der arbejdes nu videre med de højst prioriterede ønsker til Parkens forbedring

  • overdækkede borde og bænke evt. med plads til grill

  • aktivitetsplads med fitnessområde

Ideoplæg ved Curt Lynge med forslag til tema (Tarzanbane) og placering i Parken af ovennævnte ønsker.
Lokalrådet vil foreslå rydning af bevoksningen mellem træerne ved parkeringspladsen ud mod Gl. Landevej og opsætning af skilt.
Man drøftede, hvordan man undgår løsgående hunde samt knallert- og bilræs i Parken.
På borgermødet nedsættes en arbejdsgruppe, som ud fra ideoplægget kommer med et endeligt forslag.
Susanne og Kim deltager i gruppens arbejde.

3. Drøftelse af dagsorden for borgermødet på Lindved Sognegård mandag den 20. september.
Susanne og Kim sørger for annoncer, pressemeddelelser og plakater og modtager billeder til fotokonkurrencen på deres mail. Birgith og Mogens sørger for opsætning af plakaterne. Jan lægger ind på lokalrådets hjemmeside og sender videre til Infokanalen. Styringsgruppen fra Parkens dag mødes den 14. september kl. 09.30 på Hedensted Rådhus med Susanne og Kim ang. den endelige drejebog til borgermødet

4. Meddelelse fra foreningerne herunder deres eventuelle medvirken i et udvalgsarbejde ang. aktivitetsdage/byfest 2011.
Aktivitetsudvalg til næste års aktivitetsdage/byfest Dorthe Skov, Jens Henrik Nielsen og Arne Henriksen. Der suppleres med flere foreningsrepræsentanter. Formanden for Lokalrådet indkalder til gruppens første møde.

5. Meddelelser fra formanden

  • Skrivelser sendt til Plan- og Miljøudvalget ang. samlet plan for bycenteret i Lindved (er udsendt til alle lokalrådsmedlemmer og medhjælpere)

  • Skrivelse til samme udvalg vedrørende kommunens vindmølleplan.

  • Konstituerende møde i Lokalrådet afholdes efter vedtægterne mandag den 20. september kl. 18,30. Foreningerne skal inden have udpeget repræsentanter til Lokalrådet.

Til efterretning

6. Eventuelt.
Jan sender regning til de enkelte forenin-ger for indbetaling af det årlige bidrag på 500 kr.

Konstituerende møde i Lokalrådet afholdes efter vedtægterne mandag den 20. september kl. 18,30.

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu