17.08.2015 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd
mandag d. 17. august 2015 kl. 19.00 på Højtoften


Medlemmer og Deltagere:

Arne Bentzen, KFUM Spejderne
Kelvin Guldberg, Medhjælper
Roger Harrison, Lindved Vandværk
Birgith Havreballe, Lokalhistorisk Forening
Arne Henriksen, Medhjælper
Allan Kristensen, Sindbjerg Kirke
Curt Lynge, Medhjælper
Erik Nielsen, Sognegården
Jens Henrik Nielsen, Formand
Aage Poulsen, Kasserer
Lena Vigum, Børnehaven
Bent Poulsen, Dagli’ Brugsen
Hans Weber, Lindved Gymnastikforening (Ref.)
Henrik Nansen, Antenneforeningen
Per Thomsen, Erhvervsdrivende
Leif Andersen, Missionshuset
Lilian Rolfsted, Sognegårdsforeningen
Jens Colberg-Larsen, Skolebestyrelsen
Claus Egmose Nielsen, Forældrerepræsentant i byggeudvalget angående Lindved Skole
Uffe Mikkelsen, Landbruget
Egon J. Hansen, Lindved Hallen
Jens Juul Nielsen, Medhjælper

1. Status fra arbejdsgrupperne

a. Multibaneudvalget (Hans W., Jens Henrik N., Aage P.)
Jens Henrik har haft møde med Kommunen om placering af multibanen. Jens Henrik, Aage Poulsen og Hans Weber deltager i et nyt møde torsdag den 27. august kl 16:00 i Uldum.

b. Stiudvalget (Birgith H. Curt L.)

Har ligget stille i sommerferien, men vil i gang igen nu.

c. Trafikudvalget (Arne B.)

d. Markedsføringsudvalget (Bent P.)

e. Udvalget for Parkens Dag (Kelvin G., Lillian R. Roger H.)

24. september bliver der et arrangement i Sognegården om forebyggelse af indbrud.
Bent Poulsen kikker nærmere på infotavlen i Grejs.
Vi opgiver at få byggetilladelser til telte.
I stedet må vi bruge mindre pavilloner.
Vi rejser telte i Parken
lørdag den 29. august kl. 16:00.
- Der skal søges byggetilladelse hos kommunen, status hertil?
- Endelig program
- Annoncering
- Bemanding af poster
Roger skitserede et program.
Kelvin og Hans sætter sig sammen og får det skrevet ned og sendt ud på Tuknet, Facebook, Skoleintra og opslag.
Borde og stole bliver hentet i Hallen om lørdagen. Erik kommer med paller.
Vi hører Lindved El om vi kan låne et elkabel.
Overskud fra Parkens Dag går til multibanen.

f. Børnehaven
Børnehaven er bekymret for det faldende børnetal. Kommunen mener, at der skal være tilbud om vuggestue, hvis Lindved skal vækste.
Kommunen har forstået børnehavens udsagn om opbakning til dagplejerne som et nej til vuggestue. Børnehaven vil med et brev forsøge at rette misforståelsen.

2. Nyt fra foreningerne og andre meddelelser.

Brev fra Mogens Thomsen vedr. renoveringsplan for Lindved Skole
Jens fra skolebestyrelsen har sendt Lone Lindskjolds bekymringsbrev videre til Kommunen.
Claus sidder i byggeudvalget. Her har der været en grundig analyse af bygningsmassen og fordelingen af den. Pladsbehovet i fremtiden er mindre.
Gymnastiksalens forsvinden er et problem for springgymnasterne. Men allerstørst er problemet om aftenen for LGs mange holdaktiviteter.
Bent P. supplerede, at undervisning foregår på en anden måde end da skolen blev bygget. Bygningernes fysiske indretning skal tilpasses dagens behov.
Jens foreslog et arbejdsmøde med skolens brugere (LGs springhold, Lokalhistorisk Forening, Hallen m.v. om hvordan de forskellige behov bedst kan imødekommes.)
Klaus bekræftede, at byggeudvalget vil være løsningsorienteret.
Jens får arrangeret et arbejdsmøde.
Jens-H. kvitterer til Mogens.
Der er behov for information til borgerne i byen for at imødegå rygtedannelse.

3. Eventuelt, herunder fastsættelse af tid og sted for næste møde.

Der kommer et arrangement med vinsmagning i Brugsen.
Køkkenet på Højtoften starter igen til 1. oktober i stedet for mad fra Hedensted.
6. september er der indvielse af det nye sognehus.
Der kommer en svingbane på Gl Landevej ved Sindballevejs tilslutning.

Næste møde:
Højtoften torsdag den 1. oktober kl. 19:00.

Efter mødet har Jens Colberg sendt denne korrektion:
”En bemærkning til referatet vedr. pkt. 2:
Det kommende arbejdsmøde, som jeg vil indkalde til, vil fokusere på idrætsforeningen. Vi tager ikke lokalhistorisk arkiv med i denne omgang - vi forstod på dagens møde, at kommunen er opmærksom på deres behov i anden anledning. Derfor bedes du i referatet udelade lokalhistorisk arkiv i sammenhæng med dette arbejdsmøde. Er der nogen spørgsmål, så ringer du bare.
Tak og mvh Jens”

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu