17.08.2016 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Referat fra møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd
onsdag d. 17. august 2016 kl. 19.00 på Højtoften


Deltagere:

Arne Bentzen, KFUM Spejderne
Kelvin Guldberg, Medhjælper
Roger Harrison, Lindved Vandværk
Birgith Havreballe, Lokalhistorisk Forening
Arne Henriksen, Medhjælper
Allan Kristensen, Sindbjerg Kirke
Erik Nielsen, Sognegården
Jens Henrik Nielsen, Formand
Aage Poulsen, Kasserer
Bent Poulsen, Dagli’ Brugsen
Hans Weber, Lindved Gymnastikforening (Ref.)
Henrik Nansen, Antenneforeningen
Per Thomsen, Erhvervsdrivende
Leif Andersen, Missionshuset
Carl Johan Nyborg, Sognegårdsforeningen
Jens Colberg-Larsen, Lindved Skole
Uffe Mikkelsen, Landbruget
Egon J. Hansen, Lindved Hallen
Jens Juul Nielsen, Medhjælper
Lena Vingum, Børnehaven Eventyrhaven

1. Status fra arbejdsgrupperne

a. Stiudvalget
(Birgith Havreballe, Curt Lynge)
Fortsætter arbejdet med at indtale historier.
Er godt i gang med at fortælle om Lindved Skole.

b. Markedsføringsudvalget (Bent Poulsen)
Status på TV-Syd ide?
Egon, Bent og Jens Henrik præsenterer ideen for TV-Syd.
TV-Syd vil gerne lave kort indslag, når vi har rejsegilde på fx skolens renovering eller ny multihal.
Vigtigt at vi tager kontakt til TV-Syd, når vi nærmer os.

2. Nyt vedr. ny multihal (Egon J. Hansen)

Afventer endelig beslutning mht. hvornår vi kan gå i gang med hallen. Afhænger af om vi kan komme til for arbejdet ved skolen.
Møde i dag torsdag 18/8 mellem bygherrerne for både skole og hal.

3. Parkens Dag

Gennemgang af program for Parkens Dag, se vedhæftede program.
Roger: medbringer kabler til strøm.
El-tavle aflæses inden for at måle forbrug.

LG kommer med hoppeborg og infostand.
Skal vi have information om mulighed for støtte til multihal klar til Parkens Dag?
Bent: henter lamper til brug ved scene hos Egon Jul.
Carl Johan: Mikrofon + højtaler medbringes fra Sognegården.

Lokalhistorisk Forening kommer med en konkurrence.

Brugsen deltager på det niveau, som de plejer.
Roger: Sørger for telt.
Hans: Sørger for telt fra Spejderne
Telte rejses lørdag d. 27/8 kl. 9.00.
Vigtigt at så mange som muligt hjælper, så er det hurtigt klaret.

Bagagerumsmarked. Stadeplads skal koste 100 kr. ved køb i Brugsen. Hvem står for salget af stadepladser i Brugsen og hvornår?
Brugsen står for salg af stadepladser.

Gudstjenesten er programsat til kl. 15.00

Børnehaven kommer og bidrager til underholdningen med nogle sange.

Borde og stole fra Hallen:
Vi skal hente i alt 20 bander, 40 bukke og ca. 100-120 stole.
Gitte og Carl Johan fra Sognegårdsforeningen er tovholdere.
Alle, der kan hjælpe med at få borde og stole kørt fra Hallen til Parken bedes møde søndag morgen kl. 8.30 ved bagenden af Hallen.

Hans Jørgen Østerby kommer og underholder. Hans show er en blanding af trylleri, bugtale gags, gøgl m.m.
Pris 4.000 kr. inkl. transport og han har selv nødvendigt lydudstyr med.

Strømforsyningen til Parkens Dag, hvem kan tage denne opgave? Har vi strømkabler?

Scene opbygges med paller, Erik, Alf og Jens Henrik står for dette.
Erik, Alf, Jens Henrik: Står for at lave scene med paller fra Phønix.

Borde og stole fra Hallen. Carl Johan, Gitte og flere fra Sognegårdsforeningen hjælper.

Telte, hvem skaffer? Roger + …
Telte rejses lørdag, hvem hjælper?

Roger: Programmet lægges på Facebook.
Birgith: Forsøger at få notits med i Tørring Folkeblad.

Vigtigt at vi orienterer og får accept fra vores foreninger, når vi har arrangementer, fx var spejderne ikke orienteret om deltagelse i Parkens Dag før meget sent i processen.

4. Nyt fra foreningerne og andre meddelelser
Fin byvandring arrangeret af Lokalhistorisk forening, 72 deltagere.
Hallen holder generalforsamling 28. marts 2017, kl. 19.00

5. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde.
Næste møde:
Højtoften torsdag d. 29. september kl. 19:00

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu