17.09.2007 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden

Referat  fra Lokalrådets møde 17. september 2007

1. Valg af formand, næstformand, kasserer, sekretær og repræsentant til det Fælles Fanddistriktsråd for Hedensted Kommune.
Valg:
Formand: Mogens Thomsen
Næstformand og repræsentant til det fælles landdistriktsråd; Hans Weber
Kasserer og webmaster: Jan Friis
Sekretær: Birgith Havreballe

2. Præsentation af materialet til borgermødet.
Materialet er udsendt til rådets medlemmer. Se bilag.

3. Godkendelse og underskrivelse af referat fra sidste møde.
Godkendt og underskrevet.

4. Evt. – Herunder fastsættelse af dato og sted for næste møde.
Næste møde er torsdag den 27. september kl.19.00 i Lokalhistorisk Arkiv på Sognegårdsvej 3.

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu