17.09.2012 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden


Referat for konstituerende møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd mandag den 17. 9. 2012 kl. 18.30 i Lindved Sognegård.

1. Præsentation af eventuelle nye medlemmer af Lokalrådet.

Velkommen til nyt medlem Erik Nielsen, repræsentant for Lindved Sognegård

2. Formandens beretning.

Formandens beretning blev godkendt

3. Kassereren fremlægger regnskab for Rådets driftskonto og projektkonto.

Jan Friis fremlagde regnskab, som blev godkendt

4. Valg af forretningsudvalg:

  • formand

  • næstformand

  • kasserer

  • sekretær

  • repræsentant til det fælles landdistriktsråd for Hedensted Kommune.

Samtlige valg var genvalg:

  • Formand Mogens Thomsen

  • Næstformand Hans Weber

  • Kasserer Jan Friis

  • Sekretær Birgith Havreballe

  • Repræsentant til fælles landdistriktsråd Hans Weber


5. Valg af intern revisor.

Til intern revisor valgtes Irene Kristensen

6. Fordeling af Lokalrådets medlemmer på de forskellige fokuspunkter, der skal drøftes på det efterfølgende borgermøde.

Det forventes, at lokalrådets medlemmer fordeler sig på de enkelte fokuspunkter som kontaktpersoner

7. Evt. – Herunder fastsættelse af dato og sted for næste møde.

Næste møde mandag den 1. oktober 2012 kl. 19.00 i Centeret på Højtoften

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu