17.09.2019 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Referat fra Lokalrådsmøde (generalforsamling) d. 17/9-2018

11 ud af 20 medlemmer var mødt op. – Se nedenfor !
Birgith Havreballe og Mogens Thomsen var inviteret som gæster.

Formanden Keld E Hermansen berettede om hvad der var sket det det sidste års tid i Lokalrådet.
Beretningen indeholdt følgende:

Lokalrådet fik afholdt Borgerbudgettering i januar 2018, hvor der var 50.000 kr. på spil.
Afstemningen om projekterne, endte med, at pengene gik til renovering af Sognegårdens nye toilet faciliteter.

D. 20 februar 2018 ændrede lokalrådet navn til Lindved Lokalråd.

Kommunen har lavet fartdæmpning på Agersbølvej, ved Tykmosevej.
Og fortovet blev forlænget ved Tværvej hen mod Sindballevej, ikke handikapvenlig – det arbejder lokalrådet på at få ændret.

Der er blevet opsat 2 bænke i forbindelse med det nye stisystemer i byen, her en speciel TAK til Arne Henriksen.

Lokalrådet har besluttet at lave og udbringe en velkomstkurv som alle nye tilflytter (6 stk. siden februar) får overrakt af Lokalrådet (Aage og Keld), kurven er bla. en TAK til tilflytterne for netop at vælge at slå sig ned her i Lindved (mulighedernes by) Kurven er sponseret af nogle af byens forretningsdrivende, TAK for det.

Multibane projektet blev startet op i foråret igen og håber at den kan påbegyndes i 2019. Baner er tilbudt til ca. 570.000 kr. der er pt. indsamlet ca. +150.000 kr. Kommunen vil først deltage med ukendt tilskud når vi selv har indsamlet ca. halvdelen, altså ca. 285.000 kr. så der er et stykke vej igen, men håber på forståelse hvis der kommer en indsamling mere på et tidspunkt. Der er søgt fonde mm og der søges forsat her og der, og ikke mindst er der kommet en del penge ind ved div. arrangementer der er lavet i byen, igen af frivillige kræfter, TAK for det.
Sidste nyt: LOA (Lokal og Anlægsfonden) stiller 190.000 kr. til rådighed for vort projekt, - så mangler vi ”kun” lidt over 200.00 kr. !

Lokalrådet fik oprettet en Facebook gruppe til div. info.

Der er gang i Ponymarken, ved Langemarksvej, med opførelse af 3 dobbelthuse som bygges af GS byg, spændende projekt og godt da der er en del efterspørgsel på lejemål her i byen.

Lokalrådet arbejder på at få indsigt i virksomheden på Ny Agersbølvej 2, for at prøve om man kan få styr på ansvaret for den kedelige bunke affald/plastik, - mange ønsker at vide hvad der skal ske med affaldsbjerget på grunden !
(ifølge dokumenterne, overskrider opbevaringen af plast langt det tilladte))

Birgith Havreballe fra Lokalhistorisk forening siger farvel og tak til lokalrådet og afløses af Jørgen Madsen, vi siger tak for altid godt arrangement til Birgith og velkommen til Jørgen.

Formand Keld blev valgt som repræsentant for Lindved Lokalråd til det fælles landdistriktsråd.

Mogens Thomsen var at fortælle om oplægget til en ny velkomstfolder, som han har indsamlet materiale til. (flot arbejde) Der er nedsat et udvalg til at få folderen lavet som består af Curt og Mogens og Keld der kigger dem over skulderne.

Stiudvalget (Birgit og Curt) er næsten færdig med stiprojektet, som blev indviet d. 26 august i forbindelse med Parkens dag. Der er hængt et flot skilt/oversigt op nede ved Brugsen hvor man kan se alle ruter på, rød – blå og grøn rute, der er ved at blive udfærdiget en folder for hver rute.

EVALURING AF PARKENS DAG D.26 AUGUST 2018

Ca. 150 fremmødte, knap 50 til frokost og ca. 75 til gudstjeneste. (ok fremmøde)
Dagen startede med en tale fra Bjarne Høj som var en af foregangsmændene for at parken er her i dag. (talen kan ses på (Lindved.info.dk)
Godt at gudstjenesten var rykket frem til kl 14.00 frem for kl. 15.00.
Der var lyd-problemer ved underholdningen og ikke alle kunne se forestillingen, men selve underholdningen var rigtig fin.

Der kunne godt ønskes lidt mere opbakning fra div. foreninger til at få dagen til at lykkedes bedst mulig, eller om man kunne nedsætte et Parkens dag udvalg som kunne trække i trådene og kunne der findes en speaker/tovholder der kunne give lidt liv og holde styr på dagen ville det være en fantastisk hjælp.
Der var i anledning af Parkens 20 års eksistens og 10 år Parkens dag jubilæum gratis rundstykker, ost, marmelade og kaffe.
Parkens dag kostede ca. 7000 kr. men blev sponsoreret af byens erhvervsdrivende.

Lars fra vandværket fortalte, at man havde travlt med div. renovering af vandværket og at der er/bliver investeret ca. 700.000 kr. i VORES vandværk. Der mangler endnu lidt arbejde, som dog ikke forventes at volde problem for brugerne. – Lindved vand ER godt drikkevand !

NYT VEDR. DIV UDSTYKNINGER

Der er forsat stor undren over at Kommunen ikke er gået i gang med 3 etape på Thyras Vænge, der var lovet, at den 3 etape stod klar når alle grunde på etape 2 var solgt (juni 18). Det er rigtig ærgerligt at der ikke er grunde at sælge af, nu hvor det ellers er rift om at bygge i Lindved, det er nu der skal handles !

Der har været et byggeprojekt i høring ved Thyras Vænge, Stykket mellem Lindved tværvej og Thyras Vænge der ved regnvands-opsamlingsstederne er, som skal ud i en ny høring da der har været en del indsigelser på at al trafikken skulle op gennem den nuværende stamvej til Thyras Vænge, det er blevet forslået at lave en ny vej dertil fra Sindballevej /Lindved tværvej. Det undersøges nu af kommune/politi hvordan man kan gøre dette og samtidig få taget hensyn til Lindveds fremtidige udstykningsplaner, og derefter vil der så komme en ny høring.

Lokalrådet er i skrivende stund ved at blive etableret 2 møder i Lindved.
Et med Borgmester Kasper Glyngø for generel drøftelser, samt et med teknisk udvalg, da Lokalrådet syntes der er alt for mange løse ender og for om man kan præge udviklingen her i byen.

Næste møde i Lokalrådet er mandag d. 26 november i sognegården kl. 19.00, hvor hvis man har lyst til at præge byen på en eller anden måde, så er man meget velkommen til at deltage.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu