17.11.2014 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Referat af møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd mandag den 17. november 2014 kl. 19.00 på Højtoften.
Afbud: Jens Henrik Nielsen, Hanne Jørgensen, Lilian Rolfsted, Roger Harrison, Mikkel Simonsen, Henrik Nansen, Per Thomsen, Uffe Mikkelsen, Egon J. Hansen, Jens Juul Nielsen.


1. Evaluering af borgermødet den 6. november.

Punktet blev drøftet med udgangspunkt i det udsendte evalueringsskema.


2. Nedsættelse af et ”Skovudvalg”, der sammen med beboerne på Thyras Vænge 2 planlægger og evt. udfører rydning af ukrudt og etablering af stiforbindelser i ”Lindvedskoven”

Aage Poulsen påtog sig opgaven sammen med Arne Henriksen.


3. Referat fra arbejdsgrupperne

a. Multibaneudvalget (Jens)
Der arbejdes videre med projektet. Man vil inddrage repræsentanter fra LG ungdom og skolen i arbejdet.
Leif Andersen tilkendegav, at Indre Mission i Lindved gerne vil bidrage til arbejdet.

b. Stiudvalget (Birgith)
Der arbejdes videre med fortællespots.
Da Fitnessparken prioriteres efter Multibanen er det videre arbejde med dette projekt sat i bero indtil videre.

c. Trafikudvalget (Arne B.)
Arne Bentzen har kontaktet kommunen angående opsætning af hastighedsvisere. Disse er p.t. til reparation.
Man drøftede etablering af fodgængerfelter. Søren Ekstrøm udfærdiger et forslag sammen med Arne Bentzen.

d. Markedsføringsudvalget (Bent P.)
Bent Poulsen arbejder videre med planer om opsætning af infotavler i byen.

e. Udvalget for Parkens Dag (Kelvin)
Udvalget er endnu ikke i gang med planlægningen af næste års arrangement.4. Meddelelser.

a. Lokalrådet er indstillet til Landdistriktsprisen for 2014 sammen med 2 andre lokalråd.

Førstepræmien er 25.000 kr., andenpræmien 15.000 kr. og tredjepræmien 10.000 kr.
På et møde i Det Fælles Landdistriktsråd den 27. november kl. 19.00 på Hedensted Rådhus præsenteres de 3 indstillede projekter, og derefter afgøres rækkefølgen gennem en afstemning, hvor hvert af de lokalråd, der møder op, har 2 stemmer. Hvis man ønske at deltage i mødet, kan man melde sig til Jens Henrik Nielsen.

b. Lokalrådets økonomi

Borgermødet løb økonomisk rundt, idet man fik et tilskud på 4.500 kr. fra den lille landdistriktspulje. Borgerbudgetbeløbet på 63.000 kr., som skal deles med Uldum, er den 18.11. indgået på Lokalrådets konto.

c. Andre meddelelser

Mogens Thomsen meddelte, at han af personlige grunde udtræder af Lokalrådet indtil videre.

d. Nyt fra foreningerne
Dagli´ Brugsen fejrer 35 års jubilæum for indvielse af den nuværende placering den 28. november.
Lokalhistorisk Forening deltager i Sognegårdsforeningens julemarked søndag den 30. november.


5. Eventuelt - herunder fastsættelse af tid og sted for næste møde.

Næste møde afholdes mandag den 16. februar 2015
kl. 19.00 på Højtoften

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu