17.11.2016 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Referat fra møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd
17. november 2016 kl. 19:00 på Højtoften


Deltagere:

Anders Havreballe, KFUM Spejderne
Kelvin Guldberg, Medhjælper
Roger Harrison, Lindved Vandværk
Birgith Havreballe, Lokalhistorisk Forening
Arne Henriksen, Medhjælper
Curt Lynge, Medhjælper
Erik Nielsen, Sognegården
Jens Henrik Nielsen, Formand
Aage Poulsen, Kasserer
Leif Andersen, Missionshuset
Carl Johan Nyborg, Sognegårdsforeningen
Jens Colberg-Larsen, Lindved Skole
Uffe Mikkelsen, Landbruget
Bitten Egeberg, Børnehaven Eventyrhaven

Afbud fra:

Allan Kristensen, Sindbjerg Kirke
Bent Poulsen, Dagli’ Brugsen
Hans Weber, Lindved Gymnastikforening
Per Thomsen, Erhvervsdrivende
Egon J. Hansen, Lindved Hallen

Fraværende:

Henrik Nansen, Antenneforeningen

1.  Lokalrådets medlemmer

Ajourføring af adresseliste på medlemmer, Se medlemmernes adresseliste på Lindved.Info.

2.  Ønsker til stisystem ved Lindved Skovby/Thyras Vænge.

Hvad er status og kan vi hjælpe med at søge fonde til formålet?
Det blev besluttet at oprette et udvalg, der kan prioritere ønsker fra Thyras Vænge og efterfølgende skrive til Hedensted Kommune, Susanne Ernst for at få hjælp til mulige støtteordninger og fonde.
Udvalget består af Karsten Østergård og Rune Meldahl fra Thyras Vænge,
en repræsentant fra skolen, Jens Colberg Larsen lovede at finde en repræsentant,
Mogens Thomsen, Åge Poulsen, Hans Weber.
Hans Weber indkalder til møde.

3.  Nyt fra stiudvalget

Møde med Steen Christoffersen fra Hedensted Kommune vedr. kortlægning af stier i Lindved og opland Hedensted Kommune ønsker at lave en kortlægning af stier.
Vi har lovet at indsende forslag til stier i Lindved og opland. Curt Lynge laver oplæg.

4.  Parkens Dag 2017

Til næste Parkens Dag bør vi have flere aktiviteter med. Allerede nu skal vi have lavet et idekatalog, sådan at vi kan byde på noget nyt til Parkens Dag. Hver forening må have opgaven at få planlagt en aktivitet.
Idekatalog:
Ponyridning, Tarzanbane, boldspil, kor fra Lindved Skole, pilekast, andespil, skyd en person ned i vandbassin, konkurrence fra Lokalarkivet, børnehaven synger for os.
Til næste møde i januar måned skal hver forening have forberedt en aktivitet til Parkens Dag.
Sognegården slipper, idet de hjælper med praktiske opgaver.
Det blev besluttet, at det er ok med en mindre betaling, fx 5 kr for at prøve en aktivitet. Foreningen, der står for aktiviteten, styrer egen økonomi som indkøb af præmier og lign. Evt. overskud kan foreningen selv disponere over, men vi opfordrer til at overskud går til dækning af udgifter til underholdning ude fra.

5.  Nyt vedr. multihal, status på fondsansøgninger og husstandsindsamling 9. oktober
Fin opbakning til husstandsindsamling.
Skrivelse om multihal og mulighed for støtte er lagt på skolens forældrenet.

6.  Nyt fra foreningerne
Spejderne har salg af juletræer 10-11 december

7.  Eventuelt

Rundkørsler, vi afventer stadig oplæg fra Hedensted Kommune vedr. en permanent løsning på græsslåning.

8.  Fastsættelse af næste møde

Højtoften den 30/1 kl. 19:00

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu