18.02.2008 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden

Referat  fra Lokalrådets møde 18. februar 2008

1. Underskrift af referat fra 21.1.2008.
Godkendt og underskrevet


2. Drøftelse af ansøgning vedrørende midler til lokalområdeudvikling. (Se bilag)
- Der tilføjes bemærkninger om, at Lindved ligger på et stort vandindvindingsområde.
- Pressemeddelelse ang. fremsendelse af ansøgning (Mogens Thomsen).

3. Følgende forslag er sendt til Hedensted Kommune.
• Afhjælpning af manglende pasnings-muligheder for børn under 3 år. (Småbørnsudvalget)
• Skift af postnummer. (Infrastrukturudvalget)
Behandles af børne- og ungeudvalget den 13. marts.
Pressen orienteres ang. problemer med postnummer 7100 (Peter Gravesen)

4. Drøftelse af generalforsamling i LAG den 21. februar og generalforsamling i  det fælles landdistriktsråd den 5. marts. (Dagsordener er udsendt)
Hans Weber fraværende – fælles kørsel fra Brugsen, kl. 18.30 til LAG generalforsamling d. 21/2
Orientering senere om fælleskørsel til generalforsamlingen d. 5/3 i Stouby.

5. Drøftelse af forskellige muligheder for udsmykning af byen.
• Rundkørslen ved Dagli´Brugsen.
• Fremtidig juleudsmykning – er det en opgave for Lokalrådet?
• Evt. andre forslag
- Ideer til udsmykning af rundkørslen ved Brugsen(Anna Askjær og Birgith Havreballe)
- Inspirationsmateriale/priser ang. juleudsmykning fremskaffes (Mogens Thomsen)


6.   Meddelelser.
• Fra formanden
• Fra udvalgene
• Fra foreningerne
• Andre meddelelser
19/2 Generalforsamling i Vandværket
26/2 Herbert Pundik i Sognegården
28/2 Generalforsamling i Lokalhistorisk Forening

7. Eventuelt – herunder fastsættelse af dato for næste møde. (Husk Kalenderen)
Næste møde tirsdag 22/4 kl. 19.00 i Lokalhistorisk Arkiv, Sognegårdsvej.
Alternativ dato tirsdag 6/5

Arne Bentzen og Arne Henriksen sørger for kaffe/the og brød.

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu