18.09.2006 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden

Referat  fra Lokalrådets møde 18. september 2006

1. Ændring af rådets retningslinier så de kommer i overensstemmelse med de faktiske forhold.

(§ 3 stk. 2 andet punktum: formanden ændres til næstformanden.)
§ 3 stk.2 ændres til:
På dette møde vælger rådet
formand, næstformand, sekretær, kasserer og repræsentant til det fælles landdistriktsråd.

2. Valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær for det kommende år.
Valg:
Formand Mogens Thomsen
Næstformand Hans Weber
Kasserer Jan Friis
Sekretær Birgith Havreballe
Til landdistriktsrådet Hans Weber

3. Godkendelse af referat fra de sidste 2 møder.
Godkendt og underskrevet

4. Kort drøftelse af fællesmødet den 24. august.
Forskellige synspunkter blev fremført.

5. Meddelelser fra lokalrådets medlemmer.
Sognegårdsforeningen vil stadigvæk sende kalender ud. Der opfordres til at give besked om større arrangementer, så der kan koordineres. Deadline 1/11
Mogens Thomsen sender en revideret adresseliste for lokalrådet.
Arne Henriksen: præsentation af lokalrådets hjemmeside i kirkebladet sendes senest1/11
Jens Nielsen rejste spørgsmålet ang. Lindved Skovby: Er planen ude af budget 2007? Mogens Thomsen undersøger.
Rundkørslen ved Agersbølparken er igangsat - Mogens Thomsen har rettet henvendelse til Teknisk Forvaltning ang. lindetræerne. Politiet arbejder videre med sagen.

6. Drøftelse af ”Planlægning lokalt – inspiration til arbejdet i lokalrådene.”

7. Hvad skal vi gå i gang med?
Til næste møde skal hver af rådets medlemmer ”opliste” det vi har i vores lokalområde – en positivliste, som sendes til Mogens Thomsen senest 14 dage før næste møde. MT sender den redigerede liste sammen med dagsordenen.

8. Evt. – Herunder fastsættelse af næste møde.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu