19.04.2016 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Referat fra møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd
tirsdag d. 19. april 2016 kl. 19.00 på Højtoften


Deltagere:
Kelvin Guldberg, Medhjælper
Roger Harrison, Lindved Vandværk
Birgith Havreballe, Lokalhistorisk Forening
Arne Henriksen, Medhjælper
Allan Kristensen, Sindbjerg Kirke
Curt Lynge, Medhjælper
Erik Nielsen, Sognegården
Jens Henrik Nielsen, Formand
Bent Poulsen, Dagli’ Brugsen
Hans Weber, Lindved Gymnastikforening (Ref.)
Henrik Nansen, Antenneforeningen
Carl Johan Nyborg, Sognegårdsforeningen
Egon J. Hansen, Lindved Hallen

1. Status fra arbejdsgrupperne

a. Multibaneudvalget (Hans Weber,
Jens Henrik Nielsen, Aage Poulsen.)
Multirummet har 1. prioritet, så projektet er på pause.

b. Stiudvalget
(Birgith Havreballe, Curt Lynge)
Udvalget har lavet en billedfortælling om Lindved Kro. Udvalget arbejder videre med andre lokaliteter.

c. Trafikudvalget (Arne Bentzen)
Intet nyt. Vores forslag ligger hos Kommunen. Kommunen fokuserer på nogle projekter i hovedbyerne, som trænger til et løft.
Det går også ud over vores ønsker om renovering af fortove i byen.

d. Markedsføringsudvalget (Bent Poulsen)
Kommunens prispolitik om rabat på byggegrunde er fastkurs; også af hensyn til dem der tidligere har købt til en høj pris.
Foreslog, at prøve at få TV-Syd til at følge multihal-projektet. Slå på det frivillige arbejde. Sådan en følgeton kan give lidt opmærksomhed. Kaffe med Kurt?
Egon, Bent og Jens Henrik præsenterer ideen for TV-Syd.
Der findes et ”Frivillighedsakademi”, som holder kurser om, hvordan man lykkes med frivilligt arbejde.

2. Nyt vedr. multirum ved Hallen (Egon J. Hansen)

Har skiftet arkitektfirmaet ud med Dansk Hal. Har fået et nyt overslag, som er et par mill billigere. Har projektmøde den 28. april.
Der er 4 m ned til fast grund. Det koster 1 mill ekstra til bundsikring.
Dansk Hal har meget erfaring med byggeri af sportshaller. Der er imidlertid ikke plads til ret meget frivilligt arbejde.

3. Parkens Dag

Hjemmeopgave til alle: Foreningsrepræsentanter skal byde ind med aktiviteter til mødet 19/4.
Den oprindelige ide var, at Parkens Dag skulle være en dag, hvor foreningerne kan præsentere deres tilbud til borgerne.
LG kommer med hoppeborg og infostand.
Lokalarkivet kommer med en form for konkurrence.
Brugsen deltager på det niveau, som de plejer.
Bent foreslog et bagagerumsmarked. Stadeplads skal koste 100 – 150 kr. Stadepladser kan sælges ved Brugsen. Åbent 10 – 15.
Gudstjenesten er programsat.
Allan forsøger at finde et kor, som kan give nogle numre.
Trækplaster til de små… det koster. Jens Henrik prøver, om han kan finde noget cirkus el. lign.
Ål Wos skal også spørges.
Vi regner med, at Arne Bentsen kan få spejderne til at sørge for forplejning som tidligere

4. Info-tavle, evt. Grejs model (Bent Poulsen)

Tavlen i Grejs koster 45.000 kr, men dertil kommer drift på 3.000 kr/år. Det vil være mere fremkommeligt, hvis Brugsen vil stå for infotavlen på en måde. Bent forelægger ideen for Brugsen.
Birgith synes, at vi hellere skal bruge kræfter på at gøre Lindved.info kendt og anvendt af alle foreninger. Der kunne måske være knyttet en Facebookside til Lindved.info ligesom Lokalhistorisk Forening har?

5. Nyt fra foreningerne og andre meddelelser

Antenneforeningen vil også overføre 500 kr til lokalrådet.
Lokalhistorisk har netop udsendt sit årlige medlemsblad.

6. Eventuelt, herunder fastsættelse af næste møde.
Arne har klippet, beskåret og fældet i Parken. Der er masser af grene klar til Skt. Hans.
Stierne er blevet renoveret. Vi fik 12 m3 stenmel fra Kommunen til formålet – og 9 m3 faldsand til legeområdet.
Bob-Cat’en er kommet og stillet op.
Taget på pavillonen er repareret.
Alt træværk er sprøjtet for alger, og så er der kommet en ny stor og tung grill.
Stien i forlængelse fra Missionshuset bliver gjort færdig når jorden er tørret lidt op.
Allan mindede om, at der skal ske en afklaring om strømforsyningen til Parkens Dag.
Hans kontakter Kommunen angående 2 nye lindetræer til erstatning for dem der blev kørt ned.
Jens Henrik konstaterede, at der er enkelte foreninger, som endnu ikke har bidraget økonomisk til Lokalrådet.

Næste møde:

Højtoften den 17. maj 2016 kl. 19:00


 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu