19.05.2009 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden

Referat for møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd tirsdag den 19.5.2009 kl. 19.00 i ”Huset” ved Lokalhistorisk Arkiv.

1. Bent Roskvist fortæller om projektet ”Det gamle Mejeri genopstår”.

Bent Roskvist gav en engageret og medlevende beskrivelse af ideerne bag ”Det gamle mejeri genopstår”. Måske gang i produktionen ved juletid i indeværende år; også salg fra egen butik.
Ostesalgsvognene fortsætter som hidtil.
Lokalrådet ønsker held og lykke med arbejdet.

2. Kaffepause herunder underskrift af referat fra 14.1.2009 og 31.3.2009.
Referaterne blev underskrevet.

3. Orientering fra formanden

  • Byrådet har bevilget 150.000 kr. til udarbejdelse af en plan for Lindveds udvikling. Nærmere orientering herom på et møde tirsdag den 16. juni kl. 18.30. (sæt x i kalenderen)

Det omtalte møde afholdes i Sognegården d. 16. juni, kl. 18.30 med deltagelse af 2 repræsentanter fra kommunen.
  • Lindved Skovby

Svar fra kommunen.
Herefter frafalder lokalrådet de nævnte ændringer.
  • Lokalrådets forslag til ændret vejføring

Lokalrådets forslag er afleveret af Jens Henrik Nielsen og Mogens Thomsen på et møde med Plan- og miljøudvalget.
  • Lokalrådets forslag vedrørende stier, kælkebakke mv.

  • Nyt om lokalplan for Agersbølparken 2.

Til efterretning

4. Forslag til indbydelse til møde med områdets erhvervsdrivende.

Jan Nielsen, Per Thomsen og Mogens Thomsen undersøger hvilke erhvervsdrivende, der er i området. Der skal være tilmelding til arrangementet.
Bent Poulsen sørger for trykning af indbydelsen.

5. Orientering om og drøftelse af projekt ”Lindved Tårnet” (Hans Weber)
Udsættes!  så projektet kan indgå i en større helhed omkring Lindveds udvikling jvf. byrådets bevilling på 150.000 kr. til plan for Lindveds udvikling.


6. Orientering om undersøgelser vedrørende diverse stiprojekter. (Birgith Havreballe og Mogens Thomsen)
Der arbejdes nu videre med stisystemer i Lindved Skovby.

7. Drøftelse af oplæg vedrørende evt. scene i Tingparken. (Palle Møller)
Udsættes!
       
8. Status over rådets økonomi. (Jan Friis)
Fortsat årlig indbetaling fra de foreninger, som er repræsenteret i Lokalrådet.
Kommunen har bevilget 1000kr. til Lokalrådets arbejde

9. Skal Lokalrådet tilbyde at deltage i byfesten ved at arrangere en motionstur?
Jens Henrik Nielsen, Arne Bentzen og Birgith Havreballe arbejder videre med ”motionstur” til byfesten.
Arne Bentzen retter henvendelse til byfestudvalget.
I forbindelse med byfesten står Sognegårdsforeningen for gudstjenesten 21. juni kl. 15.00 og Sct. Hans Fest d. 23. juni.

10. Eventuelt - herunder fastsættelse af dato for næste møde.
BEMÆRK – Kommuneplanen for 2009-2021 kommer i høring inden længe - skal vedtages i løbet af 2009.


Næste møde tirsdag den 16. juni, kl. 18.30 i Sognegården.

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu