19.09.2011 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden


Referat for konstituerende møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd mandag den 19. 9. 2011 kl. 19.00 i Centeret på Højtoften.

1. Præsentation af eventuelle nye medlem af Lokalrådet. (Husk at aftale repræsentation med jeres bagland!)

Velkomst ved formanden, som udsender en revideret medlemsliste.

2. Formandens beretning herunder om Parkudvalgets virksomhed.

Formandens beretning:
a) om parkudvalgets arbejde (se side 3)
b) 2-etagers byggeri på Gl. Landevej godkendt med små justeringer
Karsten Jakobsen meddeler at: ”Lindvedlotteriet” stadig eksisterer og kan bruges

3. Regnskab for Rådets driftskonto og projektkonto.

Jan Friis redegjorde for driftskonto og projektkonto(se bilag)
Mogens Thomsen fremskaffer formularer, så de frivilliges arbejdstimer kan gøres op.

4. Valg af forretningsudvalg

  • formand

  • næstformand

  • kasserer

  • sekretær

  • repræsentant til det fælles landdistriktsråd for Hedensted Kommune.

Formand: Mogens Ingemann Thomsen
Næstformand: Hans Weber
Kasserer: Jan Friis
Sekretær: Birgith Havreballe
Mødeindkaldelser til det fælles landdistriktsråd sendes til Hans Weber, som videresender, så de medlemmer, der har tid/lyst kan deltage

5. Valg af ekstern revisor.

Irene Christensen valgt som ekstern revisor

6. Drøftelse af Hedensted Byråds planer vedrørende ændringer på Højtoften.

Forskellige synspunkter kom frem og blev drøftet
Der var enighed om afholdelse af et borgermøde om Højtoftens fremtid med følgende dagsorden:
• Højtoften i dag - funktion og økonomi
(Dorthe Storgaard kontaktes)
• Kommunen fremlægger fremtidsplanerne for Højtoften
• Spørgsmål fra salen
Hans Weber laver indbydelsen i samråd med formanden.
Lokalrådets medlemmer husstandsomdeler indbydelsen efter samme plan som til Parkens Dag.

7. Evt. – Herunder fastsættelse af dato og sted for næste møde.

Karsten Jakobsen redegjorde for planer om ”flisegang” og beplantning mellem Parken og Missions-huset. Lokalrådet kan anbefale planerne, som sendes til høring i Sognegårdsforeningen.
Hans Weber orienterede om møde i Landdistriktsrådet (se referat http://www.hedensted-landdistriktsudvikling.dk/p11.asp)
Birgith Havreballe arbejder videre med en henvendelse fra Landdistrikternes Hus om et projekt Børn og unge: Demokrati og vision for livet på landet og i landsbyer?  

Næste møde onsdag den 9. november kl.19.00 i Missionshuset. Der startes med en rundvisning i det nye hus.

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu