20.02.2018 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Referat fra møde i Lindved Lokalråd
tirsdag den 20. februar kl. 19:00 på Højtoften


Deltagere:

Anders Havreballe, KFUM Spejderne
Kelvin Guldberg, Medhjælper
Birgith Havreballe, Lokalhistorisk
Forening
Arne Henriksen, Medhjælper
Erik Nielsen, Sognegården
Aage Poulsen, Landbruget (Kasserer)
Bent Poulsen, Dagli’ Brugsen
Hans Weber, Lindved
Gymnastikforening (Ref.)
Carl Johan Nyborg,
Sognegårdsforeningen
Karsten Østergaard, medhjælper
Keld Erik Hermansen (Formand)

Afbud:

Eventuelt afbud bedes venligst meddelt formanden på keh4910@gmail.com

Referat

1. Forretningsudvalget anbefaler, at ordlyden af vedtægternes  § 1. Navn og hjemsted ændres til:
”Foreningens navn er ”Lindved Lokalråd” - efterfølgende benævnt ”Lokalrådet”.
Lokalrådets hjemsted er Sindbjerg
Sogn (Lindved) i Hedensted Kommune.”
Lokalhistorisk Forenings
ændringsforslag:
”Foreningens navn er ”Lindved
Lokalråd” - efterfølgende benævnt ”Lokalrådet”.
Lokalrådet dækker Sindbjerg Sogn i
Hedensted Kommune.”
Lokalhistorisk Forenings forslag blev
vedtaget.

2. Regnskab og budget til godkendelse.

Regnskabet blev forelagt og godkendt.

3. Nyt om Natursti langs diget til Kragelund Skov.

Lodsejerne – Karsten Jacobsen og
Jens Sønderby – har givet tilladelse til
at offentligheden færdes på deres jord
fra Agersbølvej / Skovbyen til Kragelund Skov langs skel og dige.
Karsten vil køre en tur ad stien med
sin brakpudser en gang om året.

4. Nyt om Facebook og hjemmesiden.
Birgith opfordrede til, at foreningerne i byen bruger aktivitetskalenderen på
Lokalrådets hjemmeside. Henv. til
Curt Lynge. Curt.Lynge@Tuknet.dk

5. Nyt om velkomstfolderen.
Foreningerne opfordres endnu en gang til at indsende deres bidrag i tekst og billeder til folderen til
HW@Privat.dk eller læg det i
Dropboxen, som i har fået link til.

6. Nyt om Borgerbudgettering.

58 personer afgav stemmer om,
hvilket af 5 fremsatte forslag der skulle have del i de 50.000 kr.
Forslaget om toiletfaciliteter i Sognegården blev valgt. Pengene er gået ind på Lokalrådets konto, og er sendt videre
til Sognegårdsforeningen.

7. Nyt om Multibanen. UNO blev valgt som leverandør.

Projektet er i hovedtræk lagt fast i
samarbejde med Lindved Gymnastikforening og Skolen.
Rejsning af kapital er i gang.

8. Udtalelse om forslag til Hedensted Kommuneplan 2017-2029
Klik på linket og læs på kommuneplanforslaget inden mødet.
Under plandistrikt 7, Tørring – Lindved
bør også nævnes let adgang til E45.
Vi roser Kommunen for et godt
arbejde, og påpeger, at Lindved også har let adgang til E45.
Bent undersøger, hvad der er blevet
af planerne om etablering af en tankstation ved E18 nord for Lindved.

9. Koordinationsudvalg til Parkens Dag den 26. august.

Se evt. evalueringen fra sidste år.
(Udsendes sammen med referatet).
Lokalrådets medlemmer bedes, til det
næste lokalrådsmøde, overveje, med
deres baglande, hvilke aktiviteter de
vil stille op med til Parkens Dag søndag den 26. august 2018.

10. Repræsentanter til Boligmessen lørdag og søndag den 3. – 4. marts kl. 10 – 14 i Vejle.

Karsten har efterfølgende fået oplyst
fra Kommunens brandingkonsulent, at det kun er Kommunens personale,
som er på standen. Vi er velkomne til
at sende bidrag til dem om Lindved.

11. Nyt fra foreningerne.
5. marts kl. X Generalforsamling i Lindved Sognegård og efterfølgende i Lindved Sognegårdsforening.
15. marts kl. 19:30 Lokalhistorisk
Forenings generalforsamling i centeret på Højtoften. (Udsat fra 1. marts).
22. marts kl. 19:00 Foredrag i
Sognegården med Rushy Rashid – Fra Pakistaner til Paki-daner.
5. april kl. 19:00 har Daglibrugsen
generalforsamling i Sognegården.

12. Eventuelt.
Det forlyder, at Kommunen ikke vil slå græs i Tingparken i år!!! Bent vil tage det op politisk.
Kommunen arbejder for at udstykke
det grønne område ved sirenen.
Sognegårdsforeningen har fremsendt
en ansøgning om tilskud fra LUP-puljen til færdiggørelse af
Sognegårdens toiletter. Det blev
besluttet, at Lokalrådet søger LUP-puljen for Sognegårdsforeningen.
Aage spurgte til om nogen er bekendt
med tilflyttere til området.
Lokalhistorisk Forening har en del
Lindvedbøger, som kan komme med i velkomstgaven.

13. Fastsættelse af næste møde.
Højtoften den 16. april kl. 19:00.
Eneste emne er planlægning af
Parkens Dag.
HUSK at orientere dit bagland!

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu