20.09.2010 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden


Referat for møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd mandag den 20. 9. 2010 kl. 18.30 på Lindved Sognegård.


1. Præsentation af eventuelle nye medlem af Lokalrådet.

Nye medlemmer af lokalrådet:
For Landbruget Uffe Mikkelsen
For Lindved Sognegård Peter Arnoldus

2. Valg af

  • formand

  • næstformand

  • kasserer

  • sekretær

  • repræsentant til det fælles landdistriktsråd for Hedensted Kommune.

 Formand: Mogens I Thomsen
 Næstformand: Hans Weber
 Kasserer: Jan Friis
 Sekretær: Birgith Havreballe
 Det fælles landdistriktsråd: Ingen repræsentant udpeget.
 Deltager i møderne efter behov      

3. Drøftelse af kommunens tilbud om uddannelse af udviklingspiloter.
Udsat til næste møde

4. Evt. – Herunder fastsættelse af dato og sted for næste møde.
Næste møde er torsdag den 7. oktober kl. 19.00 i Sognegården

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu