21.08.2006 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden

Referat  fra Lokalrådets møde 21. august 2006

1. Kommunalbestyrelsens planer vedrørende den gamle del af Højtoften.
(Kommunalbestyrelsesmedlemmerne Frede Jacobsen og Bent Poulsen)
Ad. 1 Frede Jacobsens redegørelse:
Højtoften – den gamle del stået tom i ca. 6 år, udover omkl. for personale.
Socialudvalget besluttede i 2004, at bygningen skal rives ned.
Ø. Snede og Lindved nyt ældreområde i Ny Hedensted kommune. 2006 afsat et beløb til nedrivning, som skal finde sted i 2006.
Licitation ang. nedrivning er ved at være færdig. Området er ældre-område.
Forskellige synspunkter ang. Højtoftens anvendelse. Bygningens beskaffenhed gør, at den ikke er anvendelig (bl.a. betonvægge – svært at ændre rumstørrelsen uden at røre ved bygningens stabilitet)
Grunden lægges nu ud med græs for senere anvendelse. Personalefaciliteter måske i pavillon eller på Ø. Snede Plejehjem

2. Aage Kristensen redegør for et forslag vedrørende mulige udvidelse af idrætsfaciliteter i forbindelse med motorvejens etablering.
Se bilag – oplæg fra Aage Kristensen Ideerne blev drøftet

3. Kaffepause.

4. Drøftelse af om lokalrådet skal indsende ovenstående forslag til kommunalbestyrelsen med anbefaling.   

Forslaget til og med punkt 6 fremsendes via fælles lokalråd. Hans Weber undersøger forretningsgangen.

5. Meddelelser fra lokalrådets medlemmer.
Åge Kristensen:” Kan vi i lokalrådet sætte skub i arbejdet med rundkørslen ved Agersbølparken”. Mogens Thomsen retter på rådets vegne henvendelse til kommunen.
Hans Weber; redegjorde for møde d. 12/6: Dialogmøde om byernes udvikling. Se referat på Ny Hedensted Kommunes hjemmeside.
Mogens Thomsen: ”Spis-sammen” aften i sognegården d. 4/9, hvor Jan Friis præsenterer hjemmesiden. Arne Henriksen undersøger muligheden for evt. præsentation af siden i kirkebladet

6. Drøftelse af ”Planlægning lokalt – inspiration til arbejdet i lokalrådene”.
(bilag er udsendt til alle den 21.06.06)
– udsættes

7. Evt. herunder planlægning af samkørsel til mødet den 24. august og fastsættelse af dato for næste møde.

Hærværket mod lindetræerne blev drøftet. Forslag om, at der sker en ombytning af træerne, således at hvert andet træ udskiftes og plantes i stedet for de ødelagte træer.
Hjemmesiden for Sindbjerg Sogn præsenteres 4/9.
Anna og Hans Kurt kører d.24/8 med afgang fra Brugsen kl. 18.30
Næste møde er d. 18/9 2006, kl. 19.00 i Sognegården

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu