22.02.2012 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden


Referat for møde i Lokalrådets udvidede forretningsudvalg onsdag den 22. februar kl. 19.00 på Agersbølparken 17.

1. Siden sidste møde

  • Konsulent Michael Nielsen har skiftet arbejde fra Lekolar til Kompan. Det skulle ikke få betydning for gennemførelse af projektet.

  • Møde med Michael N. og projektleder Henrik i Parken den 15.02. Projektet forventes færdigt midt i maj. Ordrebekræftelse kommer, når byggetilladelse er givet.

  • Ansøgning om byggetilladelse med nødvendige bilag indsendt til kommunen.

  • Jelling Sparekasses Fond har accepteret projektændringerne og støtter fortsat med 35.000 kr.

  • Ansøgning om kommunalt lån til midlertidig finansiering indsendes, når byggetilladelse og svar fra LAG foreligger.

  • Til efterretning

  • Arbejdet tænkes påbegyndt i starten af maj.

  • Byggetilladelsen fra kommunen er på vej med forsikringsmæssige betingelser(se punkt 2)

  • Alle de ansøgte fonde, som har bevilget midler til projektet, har accepteret pro-jektændringerne

  • Formanden og kassereren ordner det fornødne


2. Drøftelse af forsikringsforholdene. (Hans Weber)

Hans Weber arbejder videre med de komplicerede forsikringsforhold omkr. offentlige legepladser.

3. Drøftelse af skrivelse til lokale erhvervsdrivende om støtte til drift af anlægget. (Hans Weber)

Hans Weber udarbejder endelig skrivelse til sponsoraftale + kuverter med Lokalrådets logo.
Birgith Havreballe sørger for uddeling i løbet af marts måned.
Mogens Thomsen står for efterfølgende kontakt.
Husk at bede om firmanavn/logo til opsætning af skilt i Parken.

4. Drøftelse af skemaer fra ministeriet til opgørelse af regnskab mv. (Jan Friis)

Formand og kasserer Mogens Thomsen og Jan Friis ordner det fornødne       

5. Drøftelse af indkøb og isætning af særlig glas i pavillonen. (Michael Hessbech)

Mogens Thomsen tager kontakt til Michael Hessbech.

6. Drøftelse af indkøb af inventar. (Mogens T.)

Mogens Thomsens forslag om indkøb af et antal bord/bænkesæt i lærketræ til pavillonen blev vedtaget.

7. Eventuelt – herunder fastsættelse af forretningsudvalgets næste møde.

Ingen ny dato udover det ordinære Lokalrådsmøde den 11. april på Højtoften.

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu