23.03.2015 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Referat fra møde i Lokalrådet for Sindbjerg Sogn mandag den 23. marts 2015 kl. 19.00 på Højtoften.

Deltagere:

Allan Kristensen, Aage Poulsen, Jens Henrik Nielsen, Arne Henriksen, Curt Lynge, Birgith Havreballe, Lokalhistorisk Roger Harrison, Kelvin Guldberg, Erik Nielsen, Arne Bentzen, Bent Poulsen, Hans Weber
(Ref.)
Alle øvrige medlemmer var fraværende uden afbud.


1. Nyt vedr.  nedsættelse af et ”Skovudvalg”, der sammen med beboerne på Thyras Vænge 2 planlægger og evt. udfører rydning af ukrudt og etablering af stiforbindelser i ”Lindvedskoven” (Aage P., Arne H.)

Beboerne på Thyras Vænge vil meget gerne have noget praktisk hjælp til opgaven.
Aage går videre med opgaven, herunder at få beboerne med til at få etableret stiforbindelsen ned til Ring I.

2. Status fra arbejdsgrupperne


a. Multibaneudvalget (Hans W., Jens Henrik, Aage P.)

Ad a) Tirsdag den 28. april kl. 19:00 mødes interessenterne i Hallens mødelokale for at lave en kravspecifikation til multibanen. (Leif Andersen IM vil gerne deltage)

b. Stiudvalget (Birgith H.)

Ad b) Udvalget arbejder videre med udbygning af stinettet. Billeder og foldere er i tankerne.
Jens Kjær fra Kommunen er behjælpelig med at få Lindved projekt til at blive en del af en større helhed. – ”Spor i landskabet”.

c. Trafikudvalget (Arne B.,Søren E.)

Ad c) Opstilling af fartmålere er udsat lidt i afventen af lidt varmere vejr. (Batterierne holder ikke så længe i koldt vejr).
Sørens brev til Kommunen om gåfelter er sendt.

d. Markedsføringsudvalget (Bent P.)

Ad d) Leif har tilt med Plagborg. De er positive i forhold til ophængning af et banner på deres hegn i en periode. Vi køber et par stykker. Curt designer et oplæg til skilt. Roger kender en leverandør.

e. Udvalget for Parkens Dag (Kelvin )

Ad e) Overskud fra Dagen skal gå til multibaneprojektet. Vil forsøge at få aktiveret foreningerne noget mere.
Aktiviteterne kører fra 10 - 15. Søndag den august 30. august.  Derefter er der gudstjeneste.

3. Salg af medlemskort til Sindbjerg Sogns Lokalråd (Aage P.)

Vi tager diskussionen om salg af sponsorater op i vores baglande.  Hvis vi går rundt i byen med sponsorsalg, så kan vi samtidig tegne folk, som vil give praktisk hjælp.

4. Kan vi bidrage med noget ifht. flygtninge, der kommer til Lindved? (Aage P.)

Aage har talt med Rolf Rolfsted om integration af flygtninge. Kan nogen gå en tur med dem i byen. Lave mad med dem. Tage nogle undervisningstimer med dem?
Jens Henrik skriver til RR og beder om løbende information om nytilkomne flygtninge, så vi og vore baglande kan give en hånd med integrationen.

3. Nyt fra Lindved Skole, status på renoveringsplan (Jens C.)

Udsat.

4. Nyt fra foreningerne og andre meddelelser.

Aage fremviste en arrangementstegning over Agersbølparken 2. Tegningen viste 11 udlejningshuse. Husene er på ca. 100 m2. Grundene omkring 600 m2. Terkel Andreasen m.fl., GGS, står bag.

5. Evt. herunder fastsættelse af tid og sted for næste møde.

Hans havde lavet et skilt til hundeskoven om at folk selv skal tage deres affald med hjem.
Birgit reklamerede for hjemmesiden www.Arkiv.dk og søg på Lindved eller et vejnavn e.a. www.kenddinlandsby.dk  
Bent foreslog et arrangement i Sognegården om Nabohjælp. Man kunne måske gå sammen i grupper og lave SMS-alarmer til hinanden.
Arne B., Marianne, Egon og Bent vil gerne tage sig af arrangementet.
Bent har undersøgt muligheder for ”pyloner” hos 4 – 5 firmaer. Købspris omk. 100.000 kr. Leasing koster 5 – 6.000 kr./måned. Der skal også en webmaster til at passe den.
Ideen blev skrinlagt indtil videre.
Fortovet fra Tingparken bør forlænges op til Missionshuset og forbindes med cykelstien.
Vi opfordrer foreningerne til at indbetale bidrag på 500 kr.

Næste møde: onsdag den 27. maj kl. 19:00 på Højtoften.


 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu