24.01.2012 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden


Referat for møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd tirsdag den 24.1.2012 kl. 19.00 i Missionshuset.

1. Nye forslag vedr. projektet i Tingpar-ken indenfor de opstillede økonomi-ske rammer.

 • Konsulent Hans Henrik Nør Pedersen præsenterer Elverdals forslag

 • Konsulent Simon Jakobsen præsenterer forslag fra TRESS.

 • Lekolars forslag blev præsenteret af konsulent Michael Nielsen på sidste møde.

 • Elverdals forslag blev præsenteret og diskuteret

 • Afbud fra TRESS. Deres nye forslag opfyldte ikke de økonomiske betingelser, der var stillet af Lokalrådet

 • Lekolars forslag blev diskuteret


2. Endelig beslutning om hvilket projekt, der skal arbejdes videre med.

Der var enighed om at arbejde videre med Lekolars forslag

3. Tidsplan for gennemførelse af projektet.

Forretningsudvalg + andre interesserede afholder møde sammen med Michael Nielsen, Lekolar den 1.februar kl. 19.00 hos Mogens Thomsen.

4. Drøftelse af forskellige ideer til anvendelse af plejeafdelingen på Højtoften fremover.

 • Muligheden for oprettelse af et friplejehjem (Bilag vedlagt)

 • Andre muligheder

 • Lokalrådet tror ikke det vil være muligt at oprette et privat friplejehjem. Rådet opfordrer Højtoftens Centerråd og Vennekreds til at foreslå Kommunen, at der forhandles med Danske Diakonhjem om at overtage driften, som på denne måde bliver privatiseret.

 • Lokalrådet kan som en anden mulighed gå ind for at plejecenteret omdannes til kollektivboliger for ældre.


5. Parkens Dag den 17.juni 2012.

 • Der er lavet aftale med Anne Dolmer om gudstjeneste og med Anders Havreballe om lån af spejdernes telt.

 • Valg af arrangementsudvalg

Formålet med Parkens Dag skal fortsat være at styrke fællesskab/sammenhold på tværs af foreningerne og vise eksempler på de muligheder, der er for aktiviteter i Tingparken.
Hans Weber vil undersøge om LG kan medvirke med et kondicykelløb.
Bent Poulsen vil undersøge mulighederne for lokalt loppemarked/ bagagerumssalg på dagen.
Andre forslag til aktiviteter bedes sendt til Mogens T. senest onsdag den 15. februar.
Der udsendes sammen med LG en folder om sportsfest og Parkens Dag.
Arrangementsudvalget: Birgith, Lillian og Arne Henriksen.. Mogens redigerer og kopierer folderen

6. Eventuelt – herunder fastsættelse af tid og sted for det næste møde

Næste møde onsdag den 11. april kl.19.00 i Centeret på Højtoften

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu