24.06.2015 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd
onsdag den 24. juni 2015 kl. 19.00 på Højtoften


Medlemmer:

Arne Bentzen, KFUM Spejderne
Kelvin Guldberg, Medhjælper
Roger Harrison, Lindved Vandværk
Birgith Havreballe, Lokalhistorisk Forening
Arne Henriksen, Medhjælper
Allan Kristensen, Sindbjerg Kirke
Curt Lynge, Medhjælper
Erik Nielsen, Sognegården
Jens Henrik Nielsen, Formand
Aage Poulsen, Kasserer
Bent Poulsen, Dagli’ Brugsen
Hans Weber, Lindved Gymnastikforening (Ref.)
Henrik Nansen, Antenneforeningen
Per Thomsen, Erhvervsdrivende
Leif Andersen, Missionshuset
Lillian Rolfsted, Sognegårdsforeningen
Jens Colberg-Larsen, Lindved Skole
Uffe Mikkelsen, Landbruget
Egon J. Hansen, Lindved Hallen
Jens Juul Nielsen, Medhjælper

1. Status fra arbejdsgrupperne


a. Multibaneudvalget (Hans W, Jens Henrik N., Aage P.)

Lillebjørn og UNO har givet nogle gode præsentationer. Udvalget var enigt om, at UNO kom med det bedste produkt.
Onsdag den 1. juli kl. 19:00 kommer UNO med et konkret projektforslag i Hallens mødelokale.

b. Stiudvalget (Birgith H. Curt L.)

Arbejder videre med fortællespots.
Der er lagt drænrør ned i den grøft, som skulle fyldes op for at etablere en trampesti op til Missionshuset, men nu er jorden foræret væk til anden side.

c. Trafikudvalget (Arne B.)


d. Markedsføringsudvalget (Bent P.)


e. Udvalget for Parkens Dag (Kelvin G, Lillian R. Roger H.)

Fartmåling har været i udu, men bliver genopstillet. Målerne laver ikke statistik. De giver blot besked til folk om, hvor hurtigt de kører
Vi ser lidt til Grejs, som har fundet en mere beskeden løsning på ”bytavle”.
Der er nu 10 aktiviteter, og vi har 13 pavilloner fra forskellig side til rådighed.
Vi håber, at spejderne finder en løsning med hensyn til byggetilladelsen til mastesejlet.
Jens Henrik skriver til Susanne Ernst om problemet med mastesejlet.
Annonce skal indleveres 18.- 19. august.
Sedler skal omdeles den 22. – 23. august.
Hans kan printe sedler, hvis han får en printfil nogle dage inden.

2. Hærværk på pavillonens tagpap. Hærværksfolkene er kendt og de får en regning på reparationen.

3. Nyt fra foreningerne og andre meddelelser.

4. Pasning af rundkørsler ved motorvejen. Åge har talt med Kommunen om, hvem der skal passe rundkørslerne ude ved motorvejen.
Vejdirektoratet havde glemt dem, så de kommer med i turnus nu.


5. Eventuelt, herunder fastsættelse af tid og sted for næste møde.

Næste møde:

Højtoften mandag den 17. august kl. 19:00.

Her skal vi se det endelige program og afklare eventuelle problemer med bemanding af aktiviiteterne.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu