25.06.2018 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Møde i Lindved Lokalråd
mandag den 25. juni kl. 19:00 i Sognegården

Deltagere:
Kelvin Guldberg, Medhjælper
Birgith Havreballe, Lokalhistorisk
Forening
Helga D. Benfeldt, Sindbjerg Kirke
Curt Lynge, Medhjælper
Erik Nielsen, Sognegården
Aage Poulsen, Landbruget (Kasserer)
Henrik Meldahl, Lindved Vandværk
Hans Weber, Lindved
Gymnastikforening (Ref.)
Leif Andersen, Missionshuset
Carl Johan Nyborg,
Sognegårdsforeningen
Martin Nielsen, Børnehaven
Eventyrhaven
Karsten Østergaard, medhjælper
Keld Erik Hermansen (Formand)


Dagsorden Referat

1. Opfølgning på tidligere møder.

16. april om Parkens Dag

Der sættes en 2-spaltet annonce i
Tørring Folkeblad (ca. 1.000 kr.),
Hans laver et tekststykke.

2. Gennemgang af aktivitetsoversigten.

Tjek.

3. Opfølgning på tidligere møder.

20. februar 2018 (ordinært møde)
Se nedenfor om velkomstfolderen.

4. Nyt om velkomstfolderen.
Opfordringen på februarmødet til foreningerne om at komme med
bidrag har ikke resulteret i noget som
helst.
Åge vil indkalde foreninger til et
kvarters høring om bidrag til
velkomstfolderen. Man medbringer
tekst og billeder.

5. Nyt om Multibanen. V

i er nået op på knap 200.000 kr. Vi skal op på 600.000 kr. før banen kan bestilles.

6. Nytilflyttede.

1 nytilflyttet (hjem til forældre).

7. Nyt fra foreningerne.
Vandværket skal renoveres. Prisen på vandforbrug er 75 kr./m3,
heraf får vandværket de 6,50 kr.
resten er afgifter.
I uge 28 kommer der et
vandingsforbud fordi vandreservoiret
på vandværket skal tømmes og
renoveres. Uden vandreservoir kan
værket ikke opretholde trykket, hvis
der vandes haver.

8. Eventuelt.
Lokalrådet tager afstand fra hærværk, og opfordrer forældre til at tale med
deres børn om hærværk.

Plastaffaldsvirksomheden på det
tidligere Dania: Kommunen arbejder
på at få en løsning igennem.

Stiudvalget arrangerer indvielse af de
mærkede stier den 23. september.
På ”Ponymarken” er der planer i
høring om 3 dobbelthuse.

Der er planer i høring om 18 huse i 2
etager på Thyras Vænge.

Næste møde er det årlige,
konstituerende møde. Inden da skal
foreningsrepræsentanterne sikre sig
fornyet mandat fra deres bagland.

9. Fastsættelse af næste konstituerende møde.

Sognegården den 17. september
2018 kl. 19:00.

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu