25.09.2008 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden

Referat for møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd torsdag den 25.09.08 kl. 19.00 i ”Huset” ved Lokalhistorisk Arkiv.

1. Evaluering af borgermødet den 15. september.

Lokalrådet glædede sig over stort fremmøde (ca. 120). Stor enighed om, at det var et givende, oplysende og positivt møde.


2. Drøftelse af igangværende projekter
• Udsmykning af rundkørsel (Arne Bentzen)

Velkomst til Birthe Nørup, som fremviste en model + en prøveflise fra Hanne Busch til en ”skulptur-søjle”. Modellen blev godt modtaget. Enighed om, at det var et flot forslag.  
Der blev nedsat et udvalg bestående af Hans Weber, Arne Bentzen, Jytte Baslund og associeret medlem Erik Lauridsen.
De arbejder nu videre med projektet:
- Birthe og Hannes søjle er formen.
- Placeringen er ved Brugsen
- Tilladelse fra Brugsen.
- Kommunal tilladelse indhentes.
- Undersøge pris hos en murer
På næste møde fremlægger udvalget, hvor langt det er nået.
Karen Hyldgaard undersøger beplantning af rundkørslen med løgplanter. Hans Weber undersøger om der er mulighed for plantning af et lindetræ i rundkørslen.
• 30 minutters gåture i Lindved (Hans Weber)

Hans Weber fremviste 6 forslag. Hans arbejder videre med forslag 1 og en kombination af 1 og 2.

• Håndværker- og handelsstandsforening

Arbejdet med håndværker- og handelsstandsforening udgår.

• Andet

Forslag om skrivelse til kommunen ang. den manglende beplantning på østsiden af industrigrunden ved Lindevej (beplantningen fremgår af lokalplanen for området).
Sagen må bero på tilslutning fra de enkelte lodsejere.
Folderen om Lindved er uddelt til Vandværket og til lokale ejendomsmæglere.


3. Lokalrådets økonomi (Jan Friis)

Jan Friis gennemgik lokalrådets økonomi


4. Nyt fra det Fælles Landdistriktsråd (Hans Weber)

23/9 møde i Landdistriktsrådet (se referat på Landdistriktsrådets hjemmeside)


5. Nyt fra foreningerne

Ingen bemærkninger


6. Underskrift af referat fra sidste møde.

Referat underskrevet


7. Evt. – Herunder fastsættelse af dato og sted for næste møde.

Erik Lauridsen: Skal der udtænkes / arbejdes med en ”plan b” f.eks. i forbindelse med Parken?
Jan Nielsen efterlyste de ”lokalhistoriske billeder” som har været hængt op i Sognegården.
Mogens Thomsen laver revideret udgave af mail- og telefonliste på rådets medlemmer.Næste møde er onsdag den 14. januar 2009, kl. 19.00 i ”Huset” ved Lokalhistorisk Arkiv.
Mogens Thomsen sørger for kaffe og Jytte Baslund for brød.


 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu