26.01.2010 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden

Referat for møde i Sindbjerg Sogns Lokalråd onsdag den 26. 01. 2010 kl. 19.00 på Lindved Sognegård.
Susanne Ernst(SE) og Kim Rosenkilde(KR) deltager

1. SE og KR præsenterer de færdige skrivelser
a. Til samtlige husstande i Lindved-området – udsendes af SE og KR ved omdeler – hvornår?
b. Til alle foreninger i området
    • Antenneforeningen – Henrik N.
    • LG – Hans W.
    • Sognegårdsforeningen – Mogens T.
    • Lindved Sognegård – Jan N.
    • Lokalhistorisk forening - Birgith H.
    • Spejderne – Arne B.
    • Indre Mission – Karsten J.
    • Lindved Vandværk – Bjarne N.
c. Til institutioner i området
    • Højtoften – Anne Dorthe S.
    • Lindved Skole – Jens Henrik N.
    • Kirken/menighedsråd – Arne H.
    • Eventyrhaven -?
d. Til Erhvervsdrivende i området
    • Dagi’ Brugsen Bent P.
    • Andre erhverv Per T. og Mogens T.
e. Til landmændene i nærområdet
    • Karsten J.
a) Udsendes snarest til alle husstande i Sindbjerg Sogn.
b) Til foreningerne: KR sender de rettede skrivelser til Mogens T. der videresender til foreningsrepræsentanterne. Skrivelsen skal tages op på et bestyrelsesmøde i de respek-tive foreninger inden den 1. april.
c) Udsendes ligeledes på mail til repræsentanterne. Mogens T. tager kontakt til Eventyrhaven.
d) KR udsender de rettede skrivelser til samtlige erhvervsdrivende i området. Bent P. sørger for kontakten med Dagli’ Brugsen. Per T. tager kontakt til sit netværk.
e) Karsten J. afleverer adresser på landmændene i nærområdet til KR, som sørger for udsendelse af skrivelserne.

2. Stafetinterviews
Drøftelse af spørgsmålene.
a) Inddeling i interview-områder.
b) Fordeling af områderne mellem lokalrådets medlemmer.
c) Tidsplan.

De interviewede er anonyme.
Følgende meldte sig som interviewere:
    Hans Weber, Bent Poulsen, Arne Bentzen, Jens Henrik Nielsen og Birgith Havreballe – 5 personer til hver.
    Tidsplan: færdig til 1. april        

3. Drøftelse af ”Tingparkens Dag” lørdag den 12. juni.
a. Hvad skal der foregå?
b. Hvem tager sig af planlægningen?
Tingparkens dag bliver til ”Foreningernes dag”.
Ny dato er søndag den 20.juni.
SE og KR sammenskriver ”brainstorm” og sender resultatet på mail til lokalrådet.
SE og KR deltager i planlægningen af dagen
Bent Poulsen kontakter byfestudvalget for 2009 og forhører om evt. planer for 2010  

4. Lokalrådets økonomi.

Se bilag

5. Eventuelt
a. Meddelelser fra medlemmer
b. Nyt fra foreningerne
c. Fastsættelse af dato for næste møde

Generalforsamlinger:
Torsdag den 25/2 Vandværket i Sognegården og Lokalhistorisk Forening på Højtoften.
Onsdag 3. marts Det fælles Landdistriktsråd.
    Hans Weber på valg (modtager ikke genvalg).
Mandag den 8. marts Lindved Sognegårdsforening og Lindved Sognegård.
Karsten Jakobsen redegjorde for planer om evt. bygning af nyt missionshus

Næste møde tirsdag den 13. april kl. 17.00
Mødested sendes ud sammen med dagsordenen.  

 
 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu