26.04.2006 - Lindved - Mulighedernes By

Gå til indhold

Hoved menu:

Lokalrådet > Referater

Udskriv siden

Referat  fra Lokalrådets møde 26. april 2006

1. Præsentationsrunde – hvilke foreninger og institutioner er repræsenteret
Se menupunkterne "Om Lokalrådet" - "Medlemsforeninger"

2. Udlevering af materiale.
• Etablering af lokalråd i Ny Hedensted Kommune.
• Opsamling fra drømmeværksted på borgermøde, Lindved den 21. marts 2006.
Vedr. drømmeværksted - Se menupunkt "Drømmeværksted"

3. Gennemgang af forslag til retningslinier for arbejdet i lokalrådet for Sindbjerg Sogn.
Forslaget vedtaget med en enkelt rettelse.
Se menupunkt "Retningslinier"

4. Valg af formand, næstformand, sekretær og kasserer.
Formand: Mogens Thomsen
Næstformand: Hans Weber
Sekretær: Birgith Havreballe
Kasserer: Jan Friis

5. Udstykningsplaner til parcelhusområdet ”Skovparken” udsendes til høring i maj måned. Svar skal være afleveret omkring 1. juli. Skal lokalrådet drøfte planerne og evt. sende et fælles høringssvar?
Man vedtog at drøfte planerne på næste møde.

6. Er der forslag fra mødet den 21. marts eller andre forslag vi skal drøfte nærmere og indsende til det fælles landdistriktsråd allerede i år?
På næste møde drøftes forslag fra drømme-værkstedet, som man finder vigtige, og som skal have en hurtig afklaring. Hvert enkelt medlem finder emner.
Senere vil man forsøge at udarbejde en mere langsigtet plan for områdets udvikling.

7. Evt.
Herunder fastsættelse af næste
Næste møde afholdes mandag den 29. maj kl. 19.00 i Lindved Hallen.
Husk også det fælles møde for samtlige medlemmer i lokalrådene i Ny Hedensted Kommune torsdag den 24. august.  mødedato...

 
Tilbage til indhold | Retur til hoved menu